Nakon provedenog postupka iz Javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Grada Pula gradonačelnik Grada Pula Filip Zoričić donio je rješenja o imenovanju sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za pročelnike/ce upravnih tijela Grada Pula-Pola imenuju se:

1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu - Anja Ademi
2. Upravni odjel za financije i gospodarstvo - Vesna Sajić
3. Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu - Slavica Jelovac
4. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša - Ingrid Bulian
5. Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom - Robert Stemberger
6. Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade – Ivana Sokolov
7. Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva - Lena Radunić
8. Služba za poslove zastupanja Grada - Nebojša Nikolić

Imenovani će temeljem pozitivnih propisa Republike Hrvatske te drugim pravnim aktima Grada Pula početi s obavljanjem svojih funkcija.

Grad Pula zaprimio je ukupno 21 prijavu temeljem objavljenog javnog natječaja. Sukladno postupku propisanom Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ca Grada Pula-Pola, provelo je provjeru znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua s kandidatima koji su ispunjavali formalne uvjete natječaja te utvrdilo rang–liste kandidata. (TUI)