Općina Medulin uložila je 12.000,00 kn u uređenje nogostupa uz parkiralište kod Crkve sv. Agneze djevice i mučenice u Medulinu.

Načelnik Općine Medulin istaknuo je kako, bez obzira na relativno malu investiciju, stižu brojne pohvale mještana, obzirom da se na ovaj način omogućila lakša komunikacija pješaka, te kvalitetnije uređivanje zelenih i cvjetnih površina. Naravno, ovo nije jedina investicija koja se u proteklom razdoblju realizirala u i oko crkve. Crkva sv. Agneze djevice i mučenice u Medulinu obnovljena je protekle dvije godine gotovo u potpunosti. Izrađena je vanjska fasada, kape zvonika su obložene bakrom, obnovljene su instalacije, unutrašnja žbuka, ozvučenje, te je nabavljen je novi namještaj.

Samo prošle godine Općina je za obnovu Crkve donirala 300.000,00 kn, a svakako treba zahvaliti župniku vlč. Hrvoju Okadaru koji ne staje s planovima i nastojanjima da priskrbi i dodatna sredstva za ulaganje u Crkvu. Tako je u suradnji s Općinom dva puta aplicirao na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije “Program ulaganja u zajednicu”, iz kojeg su se također osigurana dodatna sredstva.

Vjerujem da će crkva ponovno biti prepuna vjernika, čim to epidemiološka situacija bude dozvolila.

Proširenje groblja Medulin

Načelnik Općine Medulin, Goran Buić istaknuo je da se zadnje proširenje groblja Medulin izvelo prije više od 20 godina a kako se naselje Medulin širi, gradi i razvija bilo je potrebno graditi, širiti, odnosno prilagođavati potrebama svu prateću infrastrukturu jednog naselja, kako ceste, trgovačke centre, vrtiće, igrališta, škole tako i groblja.

Pravilnikom o grobljima određeno je da se izgradnja novih i proširenje postojećih groblja utvrđuje prostorno planskom dokumentacijom, tako je Urbanističkim planom uređenja naselja Medulin predviđena površina za proširenje postojećeg groblja.

Ovaj projekt rekonstrukcije – proširenja groblja Medulin predstavlja prilagođavanje potrebama naselja i ujedno provedbu prostorno planske dokumentacije u dijelu izgradnje komunalne infrastrukture.

Proširenje groblja izvodi se temeljem projekta kojeg je izradila tvrtka CASA DOMANI d.o.o. Pula, čiji je glavni projektant Borislav Nišević.

Ukupna površina na kojoj se proširuje groblje iznosi 1134 m2 a ukupno se uređuje novih 408 ukopnih mjesta i to 72 ukopna mjesta za jednog pokojnika, 51 grobnica za po šest ukopnih mjesta te jedan kolumbarij za 30 niša za urne.

Izvođač radova je pazinska tvrtka Vladimir Gortan d.o.o. a vrijednost ugovorenih radova je preko 2,5 milijuna kuna.

Stručni nadzor nad radovima ugovoren je s tvrtkom Učka konzalting d.o.o. a dovršetak radova očekuje se do početka turističke sezone.

Sandro Radošević iz Mjesnog odbora Medulin istaknuo je kako je velik interes mještana za otkup grobnih mjesta, već je zaprimljen velik broj zahtjeva te će se vjerojatno sva grobna mjesta ubrzo rasprodati te bi trebalo uskoro odlučiti o novom proširenju, a možda i o novoj lokaciji groblja.

Gradnja prvog dijela 'Male obilaznice'

Prometnica Munida – Katikulić predstavlja prvi dio prometnice Munida – ŽC 5119 koju mještani zovu 'Mala obilaznica'.

Izgradnja trase prometnice od Munide do Katikulića početak je sustavnog prometnog rješenja naselja sa ciljem preusmjeravanja prometa iz Centra Medulina, kao i planirane izgradnje komunalne infrastrukture unutar izgrađenog građevinskog područja naselja.

Izgradnja zaobilaznice izvodi se prema projektu tvrtke Via ing d.o.o. dok je projekt javne rasvjete izradila tvrtka El Roy d.o.o. Pula

Građevinske dozvola izdane su 2018. godine, ali se gradnji pristupilo tek nakon rješavanja svih imovinsko pravnih odnosa.

Uz predmetnu trasu trenutno se nalazi 39 građevnih čestica (izgrađenih i neizgrađenih) ali se pretpostavlja da će ih biti i više, kada se od većih neizgrađenih parcela formiraju nove građevinske čestice.

Medulin će izgradnjom ove prometnice dobiti modernu prometnicu za dvosmjerni promet dužine 526 m s obostranim nogostupom širine 1,5 m', odnosno ukupnom širinom prometnice 8,5 m'. Uz prometnicu je izgrađena i oborinska novih LED cestovnih svjetiljki postavljene na stupovima ukupne visine H=8,0 m'

U trup ceste postavljene su instalacije za vodovodnu mrežu i kanalizaciju.

Izvođač radova je tvrtka Cesta d.o.o. a vrijednost radova je preko 4,6 milijna kuna. Nadzor nad radovima izvoditi će tvrtka Primum ing d.o.o. I ti bi radovi trebali biti gotovi do početka turističke sezone.

Načelnik Goran Buić istaknuo je kako će i ovi radovi biti gotovi do početka sezone, a nastavak njene izgradnje do Ližnjanske ceste omogućiti će prometno rasterećenje centra Medulina. Svakako ovaj dio naselja s novom školom, dvoranom, vrtićem zaslužuje ovakvu lijepu prometnicu.

Sandro Radošević iz Mjesnog odbora Medulin naglasio je da je najbitnije da se dva naselja Munida i Katikulić spoje, da je postojeći put bio neuredan i zapušten, a sada svi dobivaju novu prometnicu s kompletnom infrastrukturom i nogostupima.

(iPress)