Vijećnici Općine Fažana su jednoglasno, s 11 glasova prisutnih vijećnika, podržali Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta vrijednog 50 milijuna eura 'Poboljšanje sustava vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda'. 

Riječ je više godina pripremanom Projektu sjever koji u aglomeraciji povezuje Fažanu, Vodnjan i Pulu. 

Projekt Poboljšanja sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever uključuje ulaganja u sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na širem području koje teritorijalno obuhvaća područje grada Pule (naselje Štinjan), grada Vodnjana (naselje Galižana, Barbariga, Peroj) te Općine Fažana.

Projekt ima za cilj unaprjeđenje u području vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kao i spajanje dodatnog stanovništva na javni sustav odvodnje, a sufinacira ga Europska unija iz kohezijskog fonda.

- Konačno smo, nakon 10 godina mučenja, traženja i obilazaka ministarstava postali sastavni dio tog projekta. Sporazum koji smo danas usvojili je preduvjet da nositelj investicije, tvrtka Pragrande, počne s radovima. Moram napomenuti da bez ovog projekta ne bi bio moguć ni razvoj turizma u Fažani ni proširenje građevinskih zona. Ovo je najbitniji projekt za daljnji razvoj Općine kroz idućih 30 godina, a  uređaj za pročišćavanje u Peroju osigurati će očuvanje našeg okoliša i kvalitete mora za rekreaciju i ribolov. Svi skupa možemo biti presretni što će taj projekt krenuti u realizaciju iduće godine, rekao je načelnik Fažane Radomir Korać obrativiši se vijećnicima nakon davanja suglasnosti na Sporazum.

Procijenjena vrijednost projekta je 342.597.422 a 70 posto financira se iz Kohezijskog fonda EU, 20 posto financira RH, te 10 posto jedinice lokalne samouprave putem nakade za razvoj koje se prikuplja kroz račun za vodu. Udio Fažane u tom iznosu je 42 posto.

Vijećnici su na klupe dobili i prijedlog proračuna za 2021. te im je direktor tvrke Komunalac Danijel Ferić predstavio i program izgradnje komunalne infrastruktre težak 8 milijuna kuna. Proračun će i u drugo čitanje tako da vijećnici imaju vremena i za eventualne amandmane.  

Načelnik Korać je izvijestio i da je izdana lokacijska dozvola za izvođenje radova u cilju rješenja oborinske odvodnje u Maloj Vali. - Zahvat koji će konačno riješiti problem čestih poplava tog dijela naselja 'težak' je 30-tak milijuna kuna a ucijelosti će radove financirati Hrvatske vode. Iduće godine bi trebali započeti radovi, rekao je Korać.  

Hoće li Županija, kao što je slučaj s drugim gradovima i općinama, konačno sufinancirati dogradnju škole i Doma za starije u Fažani, zanimalo je vijećnike. No, odgovora nema iako su vijećnici SDP-a u Skupštini županije amandmanima zatražili uvrštenje u proračun za 2021. ili iduću godinu.

Vijećnici su, u prvom čitanju, razmotrili i prijedlog Proračuna za iduću godinu dok je direktor Komunalca Danijel Ferić prezentirao program izgradnje komunalne infrastruktre težak 8 milijuna kuna.

Nakon što se fažanska udruga obratila javnosti i Vijeću vezano uz vatrogasne koridore, poslavši dopis i peticiju s potpisima građana, od kojih dio tvrdi da su obmanuti te da su njihovi podaci iskorišteni protivno zakonu, dogovoreno je da stručne službe detaljno analiziraju slučaj i sve navode te pismeno izvijeste vijećnike.

(iPress)