Životinje, kao i ljudi, zaslužuju svoja prava, one osjećaju, vesele se i tuguju. Ova nevina bića zaslužuju sigurnost i bezbrižan život. Kako bi ih čim više zaštitili i osigurali im što kvalitetniji život, u Umagu je osnovana nova udruga, Udruga za zaštitu životinja 'Goldi', kao svojevrstan slijednik bivše Udruge 'Oaza'. 

Udruga 'Goldi' raznim će kanalima provoditi informiranje građana o udomljavanju, o načinu ophođenja kod zlostavljanih i napuštenih životinja te o metodama pomoći u raznim situacijama s kojima se zajednica susreće po pitanju životinja.

Obzirom da Grad Umag već duži niz godina potiče dizanje svijesti o zaštiti životinja te je dosad činio sve što je u njegovoj ingerenciji i moći kao instituciji, kako bi se minimizirao problem napuštenih i zlostavljanih životinja u gradu, veseli nas činjenica da su vrijedne i ljubavi pune volonterke, osnovale Udrugu 'Goldi' s kojom će Grad Umag zajedničkim snagama znatno doprinijeti rješavanju ovog dugogodišnjeg problema.

Prilikom zadnjih izmjena prostorno-planske dokumentacije, Grad Umag je predvidio lokaciju za izgradnju skloništa za životinje čime će se nastaviti sa sustavnim rješavanjem problema napuštenih i zlostavljanih životinja.

Krajnji cilj Udruge je poticanje udomljavanja, ukidanje bilo kojeg oblika zlostavljanja, mučenja i eksploatacije životinja od strane ljudi, uvažavanje prava životinja te postizanje održivog načina življenja za opće dobro. Udruga je u svoj dugoročni plan djelovanja uvrstila i suradnju s javnim institucijama na nacionalnoj i lokalnoj razini, suradnju sa srodnim udrugama iz inozemstva, javne manifestacije u cilju promocije Udruge, poticanje i educiranje javnosti o važnosti kastracije kućnih ljubimaca, kao i mnoge druge aktivnosti.

U radu Udruge trenutno aktivno djeluju 3 volonterke. Stoga, ovim putem pozivamo sve ljubitelje životinja koji žele pomagati napuštenim i zlostavljanim životinjama na području Umaga, svojim radom i educiranjem javnosti poboljšati kvalitetu njihovih života, da se obrate Udruzi te se uključe u njezin rad. Svojim volonterstvom i ljubavlju prema životinjama, budite karika u ostvarenju misije Udruge – dati im priliku za sigurniji, bolji i bezbrižniji život, poručili su u priopćenju iz Grada Umaga.

(iPress)