Fortenova Group TopCo B. V., nizozemska holding kompanija krovni vlasnik Fortenova grupe d.d. u Hrvatskoj i regiji, u čijem su sastavu kompanije poput Konzuma, Mercatora, Zvijezde, Dijamanta, Jamnice i PIK Vrbovca najavila je transakciju promjene svoje vlasničke strukture.

Kako ističu iz Fortenove, nova vlasnička struktura spriječit će nanošenje daljnje financijske štete i stvaranja operativnih teškoća u poslovanju, koje su do sada bile rezultat činjenice sudjelovanja sankcioniranih suvlasnika u vlasništvu kompanije.

Podsjetimo, sada u vlasničkoj strukturi Fortenova grupe SKB ART (pravni subjekt koji ima Sberbankov udjel u Fortenovi) drži 42,5 posto, Open Pass Limited (u vlasništvu Pavla Vujnovca) 28,19 posto, VTB Europa 7,39 posto i manjinski vlasnici 21,9 posto.

Dogovor vrijedan 660 milijuna eura

U suštini, pojašnjavaju u Fortenovi, krovna nizozemska holding kompanija postignula je dogovor s kompanijom Open Pass Ltd., najvećim nesankcioniranim dioničarom (imateljem depozitarnih potvrda u Fortenova STAK-u) Fortenova grupe, a dogovor se odnosi na prodaju i prijenos 100 posto udjela koje Fortenova Group TopCo B. V. drži u kompaniji Fortenova Group MidCo B. V. na novoosnovanu nizozemsku korporativnu strukturu, koja se sastoji od nizozemske zaklade Iter STAK Stichting i nizozemskog društva Iter BidCo B. V., za iznos koji ukupno može dosegnuti do 660 milijuna eura.

Od tog iznosa, pola milijarde eura kupci plaćaju bezuvjetno na zaključenju transakcije, a isplata preostalih do 160 milijuna eura vezana je uz postizanje ugovorom preciziranih financijskih ciljeva Fortenova grupe koje bi upravo ova transakcija trebala omogućiti, ističu iz Fortenove.

Navode i da su financijski ciljevi s čijim je ostvarivanjem razmjerno povezana isplata preostalog iznosa su prije svega ugovaranje održivog refinanciranja u 2024., pod uvjetima boljim od sadašnjih te dosezanje određenih omjera duga i dobiti iz operativnog poslovanja, koji su niži od sadašnjih. Ako u sljedeće tri godine dođe do uvrštavanja Fortenove na organizirano tržište ili prodaje materijalne imovine kompanije, ugovor predviđa i moguće dodatne isplate sadašnjim dioničarima koji neće sudjelovati u novoj vlasničkoj strukturi.

Podsjetimo, Fortenova grupa je u rujnu ove godine potpisala ugovor o izdavanju obveznica u iznosu od 1,2 milijarde eura kojim je kratkoročno refinanciran dug kompanije na rok do kraja studenoga 2024. te će sadašnji kreditori, fondovi kojima upravlja američki HPS Investment Partners, i dalje imati zalog na udjele u kompaniji MidCo.
Udruga dobavljača Agrokora pozdravlja objavu Fortenova grupe
Udruga dobavljača Agrokora pozdravlja objavu Fortenova grupe
Transakciju moraju odobriti dioničari na skupštini

Odobrenje za transakciju koje je neophodno za njezino zaključenje tražit će se od dioničara (imatelja depozitarnih potvrda Fortenova Group STAK-a) na skupštini, a zaključenje glasanja se očekuje 19. prosinca 2023.

Dogovor o kojem će glasati dioničari (imatelji depozitarnih potvrda) je takav da u novoj vlasničkoj strukturi, pod jednakim uvjetima kao i OpenPass, mogu sudjelovati svi kvalificirani dioničari, odnosno praktički svi nesankcionirani sadašnji imatelji depozitarnih potvrda kompanije, među kojima je i cijeli niz partnera i dobavljača Fortenova grupe, navode iz Fortenove.

Sadašnji dioničari koji nisu pod sankcijama zbog ruske agresije na Ukrajinu će tako moći ili samo prenijeti svoje vlasništvo u novu BidCo kompaniju, ili uz dobrovoljnu opciju dodatne investicije povećati svoj suvlasnički udjel, ili odabrati opciju isplate, odnosno izlaska iz vlasničke strukture.

Sankcioniranim dioničarima, pak, njihovi će pripadajući iznosi biti uplaćeni na poseban račun kojem će moći pristupiti kada sankcijski propisi Europske unije, SAD-a i Ujedinjene Kraljevine to dozvole, kažu u Fortenovi.

Open Pass pristao osigurati isplatu cijelog dogovorenog iznosa

Kako će točno izgledati nova vlasnička struktura ovisit će o interesu sadašnjih nesankcioniranih imatelja depozitarnih potvrda za dodatnom investicijom u suvlasništvo. Kako bi, bez obzira na razinu interesa dioničara za dodatnom investicijom, osigurao sigurnu dostupnost sredstava potrebnih za zaključenje transakcije po dogovorenoj cijeni, Open Pass je pristao osigurati isplatu cijelog dogovorenog iznosa, ako to bude potrebno, navodi se u priopćenju.

Uprava Fortenova Group TopCo-a jednoglasno je odlučila odobriti ovu transakciju odnosno staviti ju na glasanje imateljima depozitarnih potvrda kao rezultat dugog procesa tijekom kojeg je TopCo tražio ponude za kupnju Fortenova grupe, odnosno za transakcije slične kupoprodaji, od različitih strana, izvijestili su iz Fortenove. Pritom su Upravu TopCo-a savjetovali vodeći globalni pravni i financijski stručnjaci uključujući odvjetnička društva Akin Gump LLP i Houthoff Coöperatief U. A. te investicijsku banku Lazard Frres & Co, a neovisna međunarodna investicijska banka Houlihan Lokey je dala svoje mišljenje o prikladnosti financijskih uvjeta ponude (fairness opinion).

Predložena transakcija također ima jednoglasnu preporuku izvršnih direktora Fortenova grupe d.d., kao i članova Upravnog odbora Fortenova grupe d.d. koji nisu u sukobu interesa zbog povezanosti s Open Passom ili zbog zakonskih ograničenja ne mogu sudjelovati u glasanju. Oni su odlučili podržati transakciju jer je u najboljem interesu Fortenova Grupe, njenog poslovanja i svih njenih dionika, napominje se u priopćenju.

- Postizanjem ovog dogovora svim će sadašnjim nesankcioniranim dioničarima naše kompanije pod jednakim uvjetima biti omogućeno da donesu odluku o tome žele li nastaviti biti suvlasnici u novoj vlasničkoj strukturi Fortenova grupe, u kojoj više neće biti sankcioniranih dioničara, koji će pri tome biti kompenzirani u skladu sa sankcijskom regulativom. Postizanje dogovora s Open Passom koji je pristao osigurati ukupan iznos transakcije, ukoliko to bude potrebno, ključna je prekretnica koja za nas otvara novo poglavlje i daje novu perspektivu Fortenova grupi. S početkom rata u Ukrajini našli smo se ne svojom krivnjom u situaciji da nas sankcionirano rusko suvlasništvo bitno ograničava u poslovanju i daljnjem razvoju, čineći dugoročno i održivo refinanciranje praktički nemogućim i ta će se situacija sada napokon promijeniti, na dobrobit svih naših zaposlenika, partnera, kupaca i širih zajednica država u kojima poslujemo. Posebno mi je drago što će realizacija ovog dogovora omogućiti konačno plaćanje dobavljačima bivšeg Agrokora, većina kojih su i današnji partneri Fortenova grupe, duga koji je na nizozemskoj holding kompaniji Fortenova Group TopCo u iznosu od 82 milijuna eura, rekao je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe.

Završetak transakcije, koji se očekuje između prvog i drugog kvartala 2024., također će zahtijevati odobrenje određenih sankcijskih tijela, kao i odobrenja tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja u više jurisdikcija, navode još iz Fortenove. (Hina)