Inovativni način sudjelovanja građana u donošenju odluka na lokalnoj razini, Vijeće građana, pokrenut će se prvi put u Hrvatskoj u Rijeci ove jeseni, a pozivi za sudjelovanje su proteklog tjedna upućeni na 1000 slučajno odabranih adresa.

Na te adrese će do 10. listopada dolaziti educirani anketari, koji će utvrditi jesu li građani spremni na djelovanje u Vijeću građana. Iz svakog domaćinstva može sudjelovati samo jedan član.

Vijeće građana će u konačnici činiti 34 građana i građanki, različite dobi i mjesta stanovanja. Stoga je unaprijed osmišljen način izbora i popunjavanja tog tijela, koje bi trebalo predstavljati "Rijeku u malom".

Takva vijeća, na razinama od lokalne do europske, sa ciljem razmatranja različitih tema i važnih društvenih i političkih pitanja, do sad su pokretana u Njemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Irskoj i drugim zemljama, pa i na razini EU.

Vijeće građana se ne ustrojava kao stalno tijelo koje će donositi odluke, nego je riječ o procesu tijekom kojeg će sudionici dobiti priliku učiti, raspravljati, konzultirati se i na kraju donijeti preporuke, a Grad Rijeka svako prihvaćanje ili odbijanje preporuka mora detaljno obrazložiti.

Izabrani članovi vijeća proći će edukaciju od nekoliko tjedana, nakon čega slijedi razdoblje konzultacija u kojima sudionici mogu održati javne rasprave i prikupljati mišljenja javnosti. U trećoj fazi se raspravlja i odlučuje u malim skupinama, te se postupno definiraju zaključci ili preporuke.

Vijeće građana Rijeke bavit će se pitanjima unapređenja sustava mjesne samouprave i povećanja sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice. Djelovat će do početka prosinca.

Za pripremu i provedbu projekta Rijeka je u svom proračunu osigurala 6700 eura, a rad Vijeća građana priprema i koordinira Udruga za razvoj civilnog društva SMART uz podršku Grada i Zaklade Friedrich Ebert. (Hina)