Građani udruženi u građansku inicijativu Naši Kurili već mjesecima pokušavaju spriječiti izgradnju reciklažnog dvorišta inertnog građevinskog otpada u Kurilima u Općini Kanfanar. Još jedna hrvatska priča o prostonim planovima i samovolji investitora, kao i o nepostojećoj pravnoj državi koja krši vlastite propise i zakone.

Naime, takva izgradnja nije u skladu s važećim Prostornim planom Općine Kanfanar budući da je zona Kurili koja je označena kao zanatska zona u kojoj su planirani čisti i tihi tehnološki postupci . Takva namjena je u prostornom planu napravljena s razlogom – jer se u blizini nalaze stambeni objekti, a manipuliranje inertnim građevinskim otpadom podrazumijeva dovoz i odvoz materijala velikim kamionima, usitnjavanje dovezenog materijala velikim pikamerima, manipulacija velikim strojevima, drobljenje. Posljedica: prašina, buka, uništeni putevi slično kao u kamenolomu tehničko građevnog kamena.

Pogotovo ih uznemiruje činjenica da su Prostornim planom Općine Kanfanar predviđene čak dvije pogodne lokacije za reciklažno dvorište inertnog građevinskog otpada ( u Komunalno servisnim zonama Kanfanar- Sjever (K34) i Matohanci (K31) te bi se navedena investicija mogla realizirati u toj zoni.

U ovom slučaju je i Općina Kanfanar stala iza svojih građana, i iza svog Prostornog plana te je Općinsko vijeće Općine Kanfanar, kao tijelo koje je donijelo Prostorni plan uređenja Općine Kanfanar donijelo Zaključak kojim pozivaju Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva i državne imovine te Upravni odlel za prostorno uređenje i gradnju Istarske Županije da navedeni predmet riješe u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kanfanar.

Ministarstvo graditeljstva je svojim rješenjem iz ožujka 2023. odbilo žalbene navode mještana, tj stranaka u postupku ne odgovarajući na sve žalbene navode, relativizirajući činjenice, selektivno i namjerno tumačeći stavke Prostornog plana koje idu u prilog investitoru Ekspert gradnji Buzet.

Mještani okupljeni u građansku inicijativu su konzultirali renomirane stručnjake s područja prava i prostornog planiranja. Svi su stava da je Prostorni plan u kombinaciji s Zakonom o gospodarenju otpadom u ovom konkretnom slučaju u potpunosti jasan i nedvosmislen. Stoga građani misle da je osim argumanta u donošenju odluka u Ministarstvu od značajnog/prevladavajućeg utjecaja nestručnost, nepažnja, zanemarivanje argumenata ili pogodovanje investitoru. Zato su stranke u postupku podigle tužbu kod Upravnog suda u Rijeci.

Fotografije nastale u 06/2022 pokazuju kako je investitor koristio strojeve nabavljene novcem EU za višemjesečnu djelatnost recikliranja građevinskog otpada na lokaciji zanatske zone I2 Kurili za višemjesečnu djelatnost dok još nije ni imao građevinsku dozvolu. Zelena Istra je u veljači 2023. prijavila nelegalno recikliranje građevinskog otpada Državnom inspektoratu. Građani se s pravom pitaju kako se to koriste sredstva europskih fondova?

Građani Kurila poručuju da su odlučni i spremni na borbu za svoje mjesto. Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko prostorno planiranje ima utjecaja na kvalitetu života građana. No, čak i ako su interesi javnosti uključeni u plan- ukoliko se plan ne poštuje gubi smisao. (Za Zelenu Istru Irena Burba, u ime građanske inicijative „Naši Kurili” Oriano Trošt)