Održana je volonterska akcija „Juriš na PET* (*plastiku)“, proteklog petka. U volonterskoj akciji, održanoj na području „Vallelunge“, sudjelovalo je 36 učenika i učenica Gimnazije Pula – članova i članica Volonterskog kluba, koji su u 80 minuta prikupili više pet metara kubnih mješovitog otpada.

Tijekom dva pripremna susreta, uz podršku zaposlenica Volonterskog centra Istra, Aleksandre Lera i Tihane Fontana te stručne suradnice – psihologinje, koordinatorice školskog volonterskog programa Gimnazije Pula, Lucije Kancijanić, članovi i članice Volonterskog kluba osmislili su volontersku akciju prikupljanja mješovitog otpada, u obliku „natjecanja“, pri čemu su za navedeni angažman uključenim timovima osigurane simbolične nagrade. Volonterska akcija „Juriš na PET*“ osmišljena je sa ciljevima osvještavanja sudionika/ca o važnosti zaštite okoliša, poticanja mladih i drugih građana/ki na recikliranje te poticanja volonterskog angažman mladih u unaprjeđenju kvalitete života u lokalnoj zajednici. Dio sakupljene plastične ambalaže, koji je bio primjeren za recikliranje, odvojen je za potrebe EKO Lab-a Gimnazije Pula.

Uključeni sudionici i sudionice istaknuli su važnost osiguravanja visokog stupnja participacije mladih u procesu osmišljavanja ciljeva i oblika volonterske akcije koji doprinosi povećanju njihove motivacije za aktivno sudjelovanje i preuzimanje zadataka i odgovornosti u provedbi iste.

Matea Cetina, jedna od članica Volonterskog kluba Gimnazija Pula i vršnjačka edukatorica o volontiranju ističe: „Stekli smo nova poznanstva i zbližili se kao ekipa, a jedna od stvar koja mi je bila super je timski rad i suradnja u grupi te sudjelovanje u osmišljavanju akcije“.

„Volonterska akcija mi se jako svidjela, bilo je zabavno natjecati se. Usput smo se zabavili te bolje upoznali sa ostalim sudionicima. Naučili smo da trebamo više brinuti o okolišu i ne bacati smeće“ navodi Eric Geloni, član Volonterskog kluba i vršnjački edukator, dok njihova kolegica iz Volonterskog kluba, Elena Kleva, zaključuje: “Bilo je super, bolje od očekivanog. Mislila sam da će, zbog kiše, biti dosadno i da će se odgoditi, ali sam se, unatoč svemu, super zabavila. Bila je dobra atmosfera i kasnije smo čak otišli na kavu i povezali se kao ekipa“.

Prikupljeni otpad zbrinut je uz podršku Gradskog komunalnog poduzeća PULA HERCULANEA  d.o.o, Aktivnost pripreme i provedbe volonterske akcije provedena je u okviru programa „Lokalni Volonterski centar Istra“ čiji je nositelj Volonterski centar Istra. Partneri na programu su Grad Pula, Gimnazija Pula, Osnovna škola Centar Pula, Centar za socijalnu skrb Pula, Grad Pazin, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, Grad Buje-Buie te Srednja škola Vladimir Gortan Buje, a isti se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.