S poštovanjem i zahvalnošću opraštamo se od naše sugrađanke, Marije Grazije Benčić Bazzara (Nelle) - značajne i po mnogočemu jedinstvene stanovnice grada. Njen se dugogodišnji rad i nadasve životno opredjeljenje moglo pratiti u višedesetljetnim zalaganjima u svim tijelima i institucijama koje su promicale talijanski jezik i kulturu u Poreču i Istri općenito. 

Maria Grazia Benčić Bazzara (Nella) rođena je 3. kolovoza 1947. u Poreču. Nakon završetka talijanske osnovne škole u Poreču, gimnazije u Rovinju i Pedagoške akademije u Puli, svoj radni vijek započinje 1966. godine kao učiteljica povijesti i zemljopisa u Osnovnoj školi Tar. Godine 1970. zapošljava se u Osnovnoj školi “Bratstvo i jedinstvo” u Poreču gdje od 1987. postaje voditeljica Odjela na talijanskom jeziku. Devedesetih godina vodila je projekt obnove zgrade te osamostaljivanja i osnutka Talijanske osnovne škole i dječjeg vrtića “Bernardo Parentin”, gdje je zaposlena kao ravnateljica od 1994. do umirovljenja 2009. godine. U svoj rad u školi ulagala je veliki trud, naročito devedesetih godina, kada je, zahvaljujući njenom stručnom zalaganju, naglo porastao broj upisanih učenika pa je škola postala model za sve takve obrazovne institucije u Istri. U pedagoškoj je struci radila čak 43 godine. 

Tijekom svoje karijere obnašala je mnogobrojne važne funkcije. Bila je članica predsjedništva Talijanske Unije (Unione Italiana) i članica poglavarstva porečke Zajednice Talijana (Comunità degli Italiani). Bila je članica, a potom i potpredsjednica Skupštine Općine Poreč od 1989. do 1993. godine.

Za svoj je rad nagrađena strukovnim priznanjem “Uzorni učitelj”. Nagradu za cjelokupni pedagoški rad “Antonio Pellizzer” dobiva 2009. godine. Grad Poreč-Parenzo dodijelio joj je nagradu “30. april” 1996. godine, 2000. godine dobila je nagradu “Sveti Mauro”, dok je 2021. godine uručena Zahvalnica Grada za njeno zalaganje, koje je utkano je u temelje porečke kulture i identiteta te će se i dalje njegovati. Gradonačelnik Poreča  Loris Peršurić sa suradnicima