Završeno je uređenje pješačke staze u ulicama Gašpara Kalčića i Marija Milohanovića. Radove je vodio Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča u dogovoru s Mjesnim odborom Mate Balota i po traženju građana, a uređene su pješačke površine između kućnog broja 6 i 14 u Kalčićevoj ulici, te između Ulice M. Milohanovića kod kućnog broja 5 i kružnog raskrižja kod HEP-a.

Na tom je potezu u dužini od 170 metara obnovljen parter pješačkih površina, rampe za osobe smanjene pokretljivosti, pristupi zgradama, te izvršena priprema za hortikulturno uređenje okolnih zelenih površina. Pješačka je komunikacija time postala sigurnija i ugodnija za korisnike. Radove je izvela Cesta Pula.

UO za komunalni sustav komunalno uređenje i opremanje nastavit će i u narednom periodu, prema iskazanim potrebama predstavnika mjesnih odbora i građana. (iPress)