Na sjednici Gradskog vijeća, koja će se održati sutra, 28. svibnja 2024., vijećnici najvećeg istarskog grada odlučivat će o izmjenama i dopunama proračuna za ovu godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Najveći udio u proračunu ima Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport s planiranih 44.853.474 eura planiranih rashoda.

Za predškolski odgoj povećana su izdvajanja u iznosu od 731.936 eura. Povećanja se odnose na izdvajanja za plaće zaposlenih u vrtićima, a temeljem Aneksa Kolektivnog ugovora koji predviđa povećanje plaća.

Za 19.000 eura povećavaju se sredstva za plaće učitelja i pomoćnika u nastavi u produženom boravku, koje se usklađuju s novom Uredbom za obračun plaće u javnim službama.

Osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 60.000 eura za uređenje i opremanje pet učionica u dislociranom prostoru Škole za odgoj i obrazovanje Pula, a za potrebe održavanja nastave u školskoj 2024./2025. godini.

Također, predviđena su sredstva za opremanje i uređenje šest jasličkih skupina, odnosno za otvaranje novih skupina kao i na opremanje skupina dograđenog vrtića u Rižanskoj ulici.

Po pitanju izdvajanja za sport povećavaju se sredstva u iznosu od 301.500 eura, a odnose na programe udruga natjecateljskog sporta i sportske zajednice radi odigravanja završnica prvenstava, plasmana klubova u viši rang natjecanja, nastupa u Europskoj ligi i kupu, odigravanja kvalifikacija za ulazak u viši rang natjecanja kao i radi ostvarenja rezultata klubova u ekipnim i pojedinačnim sportovima.

Povećava se planirani iznos sredstava u iznosu od 13.450 eura za mjeru subvencije kamata na stambene kredite sukladno broju zaprimljenih zahtjeva u prethodnoj proračunskoj godini čime je novim planom predviđeno ukupno 40.000 eura.

Izdvajanja za socijalnu skrb povećavaju se za ukupno 244.915 eura, a povećavaju se izdvajanja za Gradsko društvo Crvenog križa Pula za uslugu pučke kuhinje u iznosu od 10.000 eura te za udruge AjA i udrugu Institut, koje provode djelatnost prihvata i zbrinjavanja beskućnika, za ukupno 40.000 eura.

Povećavaju se sredstva za plaće zaposlenih u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda u iznosu od 50.000 eura.

Uvećavaju se sredstva za sufinanciranje najma stanova liječnicima obiteljske i hitne medicine prema Programu mjera Istarske županije i dinamici zapošljavanja liječnika u ustanove. Iznos sufinanciranja povećava se s 200 na 300 eura mjesečno te se povećavaju ukupna izdvajanja na 30.000 eura.

U predloženim izmjenama rashodi Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte povećavaju se za 828.003 eura. (iPress)