Grad Poreč i ove je godine raspisao natječaj za obnovu fasada, krovova i stolarije, te sanaciju konstruktivnih dijelova na zgradama na području kulturno – povijesne urbanističke cjeline grada Poreča – starogradskoj jezgri i užem centru u sklopu Programa zaštite i obnove kulturnih dobara Grada Poreča-Parenzo.

Ukupna sredstava za subvencioniranje mjera zaštite i obnove kulturnih dobara iznose 75.000 eura, a osigurana su u Proračuna Grada Poreča – Parenzo za 2024. godinu.

Kroz Program zaštite i obnove kulturnih Grad Poreč-Parenzo, subvencijama iz tzv. spomeničke rente, potiče vlasnike nekretnina na području kulturno – povijesne i urbanističke cjeline grada Poreča na obnovu i uređenje njihovih građevina.

Iznos subvencija je od 2016. godine - prve godine provođenja natječaja pa do danas gotovo udvostručen, a osim toga Grad je u pojedinim zgradama u sufinanciranju sudjelovao i kao suvlasnik kroz jednokratne uplate. Grad je u ovom programu sudjelovao davanjem nepovratnih subvencija, čime je želja potaknuti vlasnike nekretnina da pokrenu obnovu svojih objekata.

Iznos subvencije nije fiksan, već ovisi o površini građevine, a limit subvencije po građevini iznosi 11.945 eura, čime se potencira obnova manjih objekata u starogradskoj jezgri. Program se odnosi na objekte u užoj starogradskoj jezgri do Trga slobode i susjednih ulica.

Natječaj ostaje otvoren do 29. ožujka 2024. godine, a potrebna dokumentacija nalazi se na obrascima OVDJE (iPress)