U Puli već treću godinu uspješno funkcioniraju urbani vrtovi na Gregovici u sklopu kojih svoje parcele za obradu ima osamdesetak građana i Udruga Zelena Istra, koja upravlja društvenim vrtom.

Obzirom na iskazani interes građana za obradivim parcelama, Grad Pula priprema i uređuje novu lokaciju za urbane vrtove na zemljištu uz Lošinjsku ulicu.

Kako će se i na ovoj lokaciji organizirati prostor društvenog vrta, u sklopu kojeg se želi osigurati i adekvatno opremiti prostor za osobe s tjelesnim teškoćama, u suradnji s Društvom osoba s tjelesnim invaliditetom, održan je sastanak u Dnevnom boravku Rojca.

Sastanku su prisustvovale predstavnice Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte Grada Pule i predstavnici udruga osoba s invaliditetom. Tom prigodom prikazana nova lokacija urbanih vrtova uz sagledavanje interesa i eventualnog broja korisnika članova udruga za aktivnosti uzgoja bilja, potrebe uređenja prostora za provedbu takvih aktivnosti te upravljanje prostorom.

Nakon sastanka doneseni su zaključci o budućim aktivnostima te je postignut dogovor o daljnjim konzultacijama s udrugama s ciljem da prostor bude prilagođen potrebama osoba s invaliditetom. (iPress)