U sklopu projekta „Dobra energija - solarna energija za energetsku tranziciju“, završeni su radovi postavljanja sunčanih elektrana na OŠ Veli Vrh Pula i OŠ Vidikovac Pula, čime će te osnovne škole ubuduće namirivati gotovo 50 posto potreba za električnom energijom.

Na OŠ Veli Vrh ugrađena je sunčana elektrana ukupne instalirane snage CCA 50kW čime će objekt postići samodostatnost od 45 posto, dok je za OŠ Vidikovac ugrađena sunčana elektrana ukupne instalirane snage cca 30kW čime se postiže samodostatnost od 49 posto. Planira se obje elektrane pustiti u pogon tijekom prosinca. 

U smjeru održivosti i ublažavanja klimatskih promjena, time će OŠ Veli Vrh smanjiti emisiju CO2 za 59.012 kg godišnje, a OŠ Vidikovac 40.046 kg godišnje, promatrano po EU metodologiji.

Planirane aktivnosti u  projektu „Dobra energija - Solarna energija za energetsku tranziciju“ predviđaju izgradnju 22 solarne elektrane na javnim zgradama (od čega sedam u Istri), organizaciju edukacija te promociju na temu obnovljivih izvora energije, posebice solarne energije i mogućnosti koje ona pruža u procesu zelene tranzicije. Projekt će uz razmjenu iskustava hrvatskih i norveških stručnjaka otvoriti vrata za nove zelene investicije i ubrzati energetsku tranziciju Pule i Hrvatske.

Osim toga Grad Pula će se i dalje uključivati u popularizaciju solarne energije i njeno korištenje na svim razinama - od objekata javne i poslovne namjene do kućanstava te će naše škole postati primjer dobre prakse u Hrvatskoj.

Projekt „Dobra energija - Solarna energija za energetsku tranziciju“ financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014. - 2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Cilj projekta je povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj.

Dodatne informacije o projektu „Dobra energija - Solarna energija za energetsku tranziciju“ te nadolazećim projektnim aktivnostima možete pratiti na službenoj web stranici www.dobraenergijaseet.hr. (iPress)