Nakon što je, zahvaljujući odobrenim sredstvima Istarske županije, Općina Žminj uvela besplatni produženi boravak te topli obrok u sklopu istoga od listopada ove školske godine, Žminjci su odlučili ići i korak dalje te jasno i nedvosmisleno pokazati svoje prioritete.

Nakon što je potpisan ugovor s izvođačem i nadzorom za dogradnju i nadogradnju DV Žminj vrijednu 804.000,00EUR,  vijećnici su na Općinskom vijeću Općine Žminj održanom u ponedjeljak, 27.11.2023. jednoglasno donijeli Odluku kojom roditeljima čija su djeca u dječjem vrtiću smanjuju izdatke za pohađanje istoga sa dosadašnjih 99,54 za vrtićki uzrast te 106,18 za jaslice na novih 70 EUR za polaznike vrtićkih skupina te 80 EUR za jaslice.

Navedeno smanjenje cijena roditeljima rezultat je dodijeljenih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. čime Vlada RH te nadležno ministarstvo sufinanciraju rad ustanova predškolskog odgoja. Konkretno u Žminju to iznosi 12,5% odnosno 56.560EUR. Sredstva su strogo namjenska te su namijenjena za dostupnost, održivost i priuštivost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Žminjski vijećnici na prijedlog načelnika Željka Plavčića ovim su potezom konkretno pokazali da je briga o najmlađima i njihovim roditeljima jedan od najvećih prioriteta javnih politika Žminja.

„Populizmom i jeftinom demagogijom uz izostanak konkretnih demografskim mjera stvara se nepovratna situacija odlaska naših mladih. Navedeni problem nije samo migracijske prirode, već isti predstavlja ozbiljni sociološki, društveni, kulturološki i ekonomski problem, jer najveća i osnovna briga naših mladih roditelja je rješavanje stambenog pitanja te dostupnost smještaja u predškolskim ustanovama kao i dostupnost istih.

Svjesni činjenice da je Žminj gospodarsko središte Istarske županije te činjenice da stabilnost i održivost gospodarstva ovisi i o minimalnoj fluktuaciji te dostupnosti ljudskih potencijala, dostupnost predškolskog odgoja kao i njegova priuštivost prioritet su žminjske administracije, bila i biti će 2021. pustili smo u rad novi vrtić na Lukovici. Sada ga dograđujemo sa dvije nove skupine te čekamo odluku na prijavljeni vrtić za još dvije skupine u Ceru.

Ne jedan, ne dva, već tri nova vrtića. Jasnije poruke od ove nema. Još joj pridodamo najnižu cijenu roditeljima, osim Umaga koji ima besplatan vrtić, mislim da se da mnogo toga iščitati te da doista, u mandat i pola, postajemo općina primjer od, kako su nas nazivali, općine slučaja. Ovo su tek neki koraci od onih koji slijede u bliskoj budućnosti, a biti će namijenjeni našim mladima, ali i umirovljenicima, istaknuo je načelnik Plavčić. (iPress)