Komunalno redarstvo Grada Vodnjana stopiralo je u četvrtak, 16. studenog 2023. godine, bespravni pokušaj postavljanja konstrukcije za svjetleći reklamni pano na zelenoj površini uz samu prometnicu DC75 – na izlazu iz Vodnjana u pravcu Pule.

Suglasnost za postavljanje reklamnog panoa nije izdao ni Grad Vodnjan niti Hrvatske ceste. Napominjemo da suglasnost nije izdana niti za ijedan drugi zahvat na toj poljoprivrednoj površini u vlasništvu pravne osobe iz Pule.

Bespravna gradnja prijavljena je Građevinskoj isnpekciji.

Vlasnik zemljišta, od svibnja 2023. kada je komunalni redar sastavio prvi zapisnik o nedopustivom nasipavanju oranice, učestalo izvodi nedozvoljene zahvate i oglušuje se na sva upozorenja. Jedno od njih je da se suglasnost za postavljanje reklamnog panoa može izdati isključivo na temelju rješenja upravnog odjela za poslove komunalnog gospodarstva uz prethodno odobrenje upravnog tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja.

Vlasnik zemljišta u međuvremenu je i samoinicijativno i protuzakonito otvorio izlaz na državnu prometnicu bez suglasnosti Hrvatskih cesta, a naknadno je uz prometnicu betonirano postolje stupa za reklamni pano.

Ovaj posljednji pokušaj postavljanja konstrukcije panoa dogodio se samo dva dana što je Grad Vodnjan (14. studenog 2023.) izdao prekršajni nalog zbog nasipavanje materijal od iskopa, mješavinu zemlje, kamenja s plastičnim i drugim otpadom, čime je vlasnik postupio protivno odredbi Zakonu o gospodarenju otpadom, i kojim mu se izriče novčana kazna u ukupnom iznosu od 13.272,28 EUR! Prethodno mu je izrečena novčana kazna od 265 EUR, a u četvrtak dodatna od 150 EUR.

Kontinuirani zahvati na poljoprivrednom zemljištu uz prometnicu DC75, pobudili su interes javnosti i medija, a mnogi su dovedeni u zabludu da se uz izrazito frekventu prometnicu izvode infrastrukturni radovi. Takav dojam prisnažilo je i redovno održavanje kolnika od odmorišta do Plodina, koje je u jutarnjim satima petak, 17,  . prouzročilo prometne gužve. Da asfaltiranje nije u korelaciji s nedozvoljenim aktivnostima na poljoprivrednom zemljištu, potvrdili su nam iz Hrvatskih cesta. To je i na tragu njihovog očitovanja od 11. studenog 2023. godine u kojem stoji:

"Izvidom na terenu i provjerom u našu dokumentaciju, utvrđeno je da nije izdana i ne postoji suglasnost za izlaz na prometnicu DC75 (...).

Stranka je još u kolovozu 2023. usmeno upozorena i naloženo joj je da navedeni prilaz ukine, odnosno da teren u zoni prilaza izgrađenog bez našeg odobrenja vrati u prvobitno stanje (...), što je i učinjeno, te je prilaz zagrađen cestovnim NewJersejima.

Vezano za reklamni pano, Hrvatske ceste su u travnju 2023. izdale posebne uvjete za postavu reklamnog pano. Nakon ispunjenja svih traženih uvjeta podnositelj zahtjeva može zatražiti izdavanje suglasnosti što do današnjeg dana nije učinjeno."

Grad Vodnjan, unatoč upornosti i samovolji vlasnika da provodi svoj naum suprotan svim propisima, nastavit će u okviru svojih ovlasti poduzimati mjere kako bi spriječio bespravno postavljanje reklamnog pano uz samu prometnicu i nasipavanja poljoprivrednog zemljišta. (iPress)