Poreč se ponovno okrunio titulom „Najbolji grad“ srednje veličine u izboru koji već šest godina provode ‘Jutarnji list’ i portal ‘Gradonačelnik.hr“. Poreč se svake godine nalazi među finalistima i to u osnovnim kategorijama Kvaliteta života, Obrazovanje, demografija, socijalna politika i mladi i Ekonomija, a titulu „Najboljeg grada“ već je osvajao 2018. i 2019. godine.

Dodjela je održana jutros u hotelu Esplanade u Zagrebu, a nazočili su joj uz druge visoke dužnosnike i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.

U izboru su u svakoj od kategorija proglašena tri grada pobjednika – najbolji veliki (više od 35 tisuća stanovnika ili županijsko središte), najbolji srednji (između 10 tisuća i 35 tisuća stanovnika) te najbolji mali grad, veličine do deset tisuća stanovnika, a vodi se računa o 29 različitih parametara.

Pri rangiranju gradova u kvaliteti života organizatori izbora u obzir su, između ostalog, uzeli proračunska izdvajanja gradova za unaprjeđenje stanovanja, sport, kulturu i zaštitu okoliša. Uz to, analizirani su podaci o indeksima općeg kretanja stanovništva i starenja u gradovima. Gospodarski pokazatelji gradova uvršteni u rangiranje najboljih gradova su, među ostalim, prosječni dohodak po stanovniku, prosječni izvorni prihodi po stanovniku, pokrivenost ukupnih gradskih rashoda prihodima, stopa prireza i efikasnost gradske uprave.

Poreč je bio kandidiran i u kategoriji Ekonomija, te Obrazovanje, demografija, socijalna politika i mladi. Ipak, nagradom svih nagrada može se smatrati ona u kategoriji Kvaliteta života i to zato što su direktan input za kreiranje kriterija i parametara po kojima su gradovi uspoređivani dali sami građani kroz istraživanje koje iz godine u godinu provodi Ipsos i u kojemu građani odgovaraju na pitanja o tome što im je najvažnije za kvalitetu života u njihovom gradu. Temeljem njihovih odgovora, uspoređivali su se pokazatelji gradova po čak 30 različitih indikatora te se dobio poredak gradova koji svojim građanima osiguravaju najbolju kvalitetu i standarde življenja.

- Ovo je nagrada svih Porečanki i Porečana i veliko priznanje Poreču. Neka nam bude motiv da se i dalje trudimo da grad ide naprijed i bude uzor ostalima. Ja ću i dalje davati 100%, truditi se da napravimo što više i zahvaljujem svima na pomoći., rekao je gradonačelnik Loris Peršurić na dodjeli i dodao:
- Fokus naših interesa ostaje čovjek - naše Porečanke i Porečani i njihove potrebe – od najmlađih do najstarijih. Na tome ćemo nastaviti raditi, a ovakva priznanja nas obvezuju da nastavimo raditi još bolje i više. (iPress)