U izbor najboljih gradova, u organizaciji Jutarnjeg lista, gradonačelnik.hr-a i agencije Ipsos, koji je svečano održan 4. listopada 2023. godine u Zagrebu, ove je godine Grad Umag zasluženo odabran za pobjednika u kategoriji obrazovanja i mladih. Plaketu za najbolji grad, pred punom kongresnom dvoranom hotela Esplanade, ponosno je u ime Grada Umaga preuzeo gradonačelnik Vili Bassanese.

Obrazovanje je temeljni zalog za budućnost, demografsku obnovu, a time i opstojnost svakog grada i države.

„Vođeni principom da se Umagu osigura održivost i perspektivu, odlučili smo samostalno izgraditi cjeloviti sustav obrazovanja te djeci i obiteljima pružati jednake uvjete i mogućnosti“ naveo je Bassanese.

Grad Umag je 2010. godine pokrenuo projekt „Umag-grad djece“ koji, zbog tada neadekvatne situacije, nastaje kao strateški projekt u svrhu rješavanja i osiguravanja najboljih uvjeta i standarda za predškolski i školski odgoj i obrazovanje. Od 2011. do 2023. godine temeljito su rekonstruirana i proširena 5 objekta/vrtića, dok su 6 vrtića izgrađena u cijelosti na novo, od kojih je zadnji onaj područni u Murinama koji je s radom započeo 1. rujna 2021. godine. Učinkovitosti radi, planira se izgradnja još 1 novog centralnog vrtića, kapaciteta 200 djece, i to u samom centru grada, čime će se zadovoljiti sve potrebe stanovništva u idućih 30-ak godina.

Izgradnjom novih kapaciteta/vrtića svakom je djetetu osigurano mjesto u vrtiću te u Umagu ne postoji lista čekanja za djecu koja udovoljavaju uvjetima upisa. Svi su vrtići u gradskom vlasništvu, a policentričnim planiranjem osigurani su jednaki uvjeti za djecu iz prigradskih naselja i grada. Valja napomenuti i kako se Umag ponosno može dičiti s radom svog nad standardnog  stručnog  tima u vrtićima, od pedagoga, logopeda, medicinske sestre, sportskog trenera, a posebno se može istaknuti standard rada, jer u Umagu u vrtićima boravi prosječno 8 djece na 1 odgajateljicu.

Svi vrtićki mališani prate se od samog rođenja. Naknada za novorođenče iznosi 200,00 EUR po djetetu, neovisno o materijalnom statusu. No, ako se radi o djeci čiji su roditelji nezaposleni ili imaju ozbiljnih socijalnih problema, tada se dijete prati do godine dana starosti. Od upisa u vrtić, Grad Umag za svako dijete izdvaja oko 5.000,00 EUR, odnosno 30.000,00 EUR u šest godina.

Grad Umag je posebnu skrb namijenio i osjetljivim sugrađanima te se aktivno financiraju programi ustanova i udruga za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, kao i potpora mladim obiteljima za troškove nastale u vezi s provedbom postupka umjetne oplodnje.

Kada je pak u pitanju osnovnoškolsko obrazovanje, uz jednosmjensku nastavu i besplatne udžbenike, koje je do trenutka preuzimanja ovog troška od strane Države, godinama financirao Grad Umag, osiguravamo i produženi boravak te potpuno besplatni prijevoz za svu djecu. Nadalje, obnovljeno je 7 zgrada, dok su na novo izgrađene 2 područne škole, a treća je upravo u fazi izgradnje.  Osim navedenog, osigurani su i stanovi za deficitarni učiteljski kadar ne bi li se pomoglo profesorima, a učenicima omogućila kvalitetna nastava.

Za učenike srednje škole Grad Umag je osigurao sufinanciranje prijevoza te stalnu financijsku skrb. Studenti s područja Umaga se redovito prate stipendijama, dok oni koji odaberu deficitarna zanimanja mogu računati na najviše stipendije u državi do 5.000,00 EUR.

Nakon višegodišnjih priprema, kao prvi i jedini grad u Hrvatskoj, Umag je izgradio i novu srednju školu, a koja će s radom započeti iduće godine. Srednja škola Umag izgrađena je na površini većoj od 12.000 m, a moći će primiti 250 do 300 učenika.

Svrha i cilj svake politike jest strateškim projektima stvoriti najbolje uvjete za visoku kvalitetu života građana. Projektom „Umag-grad djece“ osigurava se motiv ostanka, kao i motiv dolaska u grad, čime se stvara najkonkretnija i najefikasnija demografska politika, odnosno politika  razvoja, rasta, prosperiteta i jednakih mogućnosti za sve.

„Ova nagrada je priznanje cijelom timu grada Umaga i još jedna potvrda da smo već dugi niz godina grad primjer u odnosu prema obrazovanju jer smatramo da je ulaganje u obrazovanje ulaganje u opstojnost grada Umaga i, uz stanogradnju, temelj naše demografske politike“ ponosno je naglasio gradonačelnik Vili Bassanese. (iPress)