Nakon ljetne stanke, Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča nastavlja s radovima na komunalnom uređenju po svim mjesnim odborima.

Tako se ovih dana odvijaju radovi u naselju Stancija Vodopija na uređenju i pripreme za asfaltiranje prometnice koja vodi prema kućnim brojevima 5A, 6A i 6B. u ukupnoj duljini 125 metara.

Istovremeno se izvode i radovi na utvrđivanju bankina u naselju Mihatovići koje su oštećene prilikom nedavnih oborina.

S radovima će se idući tjedan nastaviti u naselju Jehnići gdje će se asfaltirati makadamski put u mjestu, te u naselju Červar, gdje će se asfaltirati pristup prema kućnim brojevima 16 i 16A.

Radove izvodi Cesta d.o.o. Pula, u sklopu ugovorenih asfalterskih radova za ovu godinu, a radovi će se nastaviti i u narednom periodu prema iskazanim potrebama predstavnika mjesnih odbora i građana. (iPress)