Projekt Aglomeracije Pula sjever, čiji su ukupni procijenjeni prihvatljivi troškovi 45.470.082,05 eura ušao je u program sufinanciranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. U srijedu,  31. svibnja 2023. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim je osigurano 33.188.385,53 eura iz mehanizma za oporavak i otpornost.

Državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg predao je direktoru Pragrandea Kristijanu Benčiću Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, te direktoru Vodovoda Edi Krajcaru Ugovor o sufinanciranju. Predaji ugovora prisustvovali su gradonačelnik Grada Pule Filip Zoričić i saborski zastupnik Anton Kliman.

„O ovom smo projektu mnogo razgovarali u upravi Hrvatskih voda, na Gradskom vijeću Grada Pule, u mjesnim odborima. Moram zahvaliti svima koji su omogućili da dođemo do cilja, a posebno kolegi Klimanu koji je od početka i uporno podržavao tu priču. Drago mi je za stanovnike Grada Pule – Štinjance, što će nakon desetljeća čekanja dobiti preko 10 km kanalizacije, gradsku rasvjetu, ceste. Idemo dalje i sada slijedi projekt Pula centar“, rekao je gradonačelnik Filip Zoričić.

Državni tajnik Mario Šiljeg rekao je da je Hrvatskoj u investicijskom valu ovih zadnjih mjeseci odobreno 60 projekata iz vodnog gospodarstva u čemu se najbolje vidi koji je doprinos ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

„Bez sredstava Europske unije bilo bi nemoguće dostići standarde za koje smo se prije svega obvezali s jedne strane, a s druge strane koje želimo omogućiti našim sugrađanima. Doprinos ovog projekta u Puli jest da ćemo imati skoro 20 km nove i obnovljene vodoopskrbne mreže, da će time 6.000 stanovnika imati poboljšani pristup kvalitetnoj vodi za piće, izgradit će se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 42.000 ES i 40 km kanalizacijske mreže na koji će se moći spojiti 27.000 stanovnika“, rekao je državni tajnik Mario Šiljeg zaželivši brz početak radova i realizaciju.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je da je uistinu riječ o velikoj potpori Gradu Puli. Naglasio je da je 33 milijuna eura bespovratnih sredstava iz EU, a po devet posto dodatno sufinanciraju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode i isporučitelj vodnih usluga i jedinice lokalne samouprave.

„Sada imamo tek uređaj na 14.000 ES s mehaničkim pred tretmanom koji ni u kom slučaju ne zadovoljava uvjete za ispuštanje otpadnih voda u more. Ako sagledamo da je ovaj novi uređaj koji će se graditi 42.000 ES i da je u planu gradnja novog 140.000 ES, deset puta dižemo kapacitet pročišćavanja otpadnih voda i to na odgovarajući način. Imat ćemo čišće more i bolje uvjete za razvoj turizma i kvalitetniji život naših građana“, rekao je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

U okviru Projekta provest će se slijedeći postupci javne nabave:

1.         Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Pula sjever;

2.         Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV-a Peroj;

3.         Usluge stručnog nadzora nad gradnjom za Projekt „Poboljšanje sustava vodoopskrbe te

sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever“;

4.         Usluge upravljanja projektom za Projekt „Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever“;

5.         Usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi Projekta „Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever“;

6.         Oprema za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Aktivnosti u okviru Projekta uključuju:

  • novogradnju 7.419 m i rekonstrukciju 3.991 m (ukupno 11.410 m) sustava vodoopskrbe, s izgradnjom 1 nove vodospreme, izgradnju 7.626 m sekundarne vodovodne mreže
  • novogradnju 23.307 m i rekonstrukciju 13.018 m sustava odvodnje, s izgradnjom 5 novih crpnih stanica i rekonstrukcijom 3 postojeće crpne stanice te s izgradnjom 2 havarijska ispusta ukupne dužine 439 m
  • projektiranje, izgradnju te probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (kapaciteta 42.000 ES, II. stupanj pročišćavanja), s izgradnjom ispusta u more u dužini 2.460 m.

Direktor Pragrandea Kristijan Benčić zahvalio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama te istaknuo kako će sljedeće dvije godine u Puli biti svakako intenzivno radne.

„Slijedi intenzivno razdoblje po pitaju natječaja, investicija i radova. Mi smo se za to pripremili, tako da su postupci javnih nabava u tijeku i uskoro bi trebale biti donijete relevantne odluke, te odabrani izvođači i pružatelji usluga“, rekao je Kristijan Benčić.

Projekt je od iznimne važnosti kako za Grad Pulu, tako i za Grad Vodnjan i Općinu Fažana budući da će se oko 2.850 korisnika ili 7.695 stanovnika spojiti na sustav javne odvodnje.

Obuhvat projekta će se odvijati na području naselja Štinjan (Grad Pula), Valbandon i Fažana (Općina Fažana), Galižana, Peroj, Barbariga i Vodnjan (Grad Vodnjan). (iPress)