Nakon višemjesečne podrobne analize proveden je zadnji korak u dva postupka pripajanja trgovačkih društava čiji je osnivač Grad Pula. Castrum Pula 97, Tržnica i Fratarski d.o.o. od danas, 31. svibnja 2023. godine i službeno su pripojeni trgovačkom društvu Pula sportu, dok je Pragrande pripojen Vodovodu Pula.

„Pripajanje donosi sa sobom veću učinkovitost i racionalizaciju troškova te prioritet stavlja na djelotvorniju i kvalitetniju uslugu građanima. Povezivanjem poslovnih procesa doći će do smanjenja troškova energenata, racionalizacije troškova eksternih usluga, efikasnije i stručnije će se upravljati imovinom društva, a smanjit će se i broj članova uprave i nadzornog odbora“, rekao je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

Sinergijom trgovačkih društava omogućit će se svrsishodna provedba projekata od interesa za grad Pulu, učinkovito apliciranje na fondove EU te kvalitetna priprema za investicijske cikluse koji slijede.

Pula sport d.o.o. imat će dva člana Uprave, dosadašnji direktor Pula sporta Mario Peruško bit će predsjednik, a dosadašnji direktor trgovačkog društva Castrum Pula 97 Goran Pereša postaje član Uprave.

Direktor Vodovoda Pula bit će Edo Krajcar. Svi stupaju na dužnost od sutra, 1. lipnja 2023. godine. (iPress)