Ljetni period naplate parkiranja počinje teći 1. lipnja te će trajati do 30. rujna 2023. godine.

U ljetnom periodu parkiranje se naplaćuje svih dana u tjednu od 7 do 22 sata u lipnju i rujnu, te od 7 do 24 sata u srpnju i kolovozu, osim na parkiralištu Karolina gdje je vrijeme naplate u ljetnom periodu 0 do 24 sata.

Kategorija korisnika - iznajmljivači, kako u zimskom tako i u ljetnom periodu, ima mogućnost kupnje povlaštenih parkirališnih karata za svoje goste na parkiralištima Mandrač, Riva, Marsovo polje 1, Marsovo polje 2 i Emova.

Poslovni subjekti koji imaju sjedište ili koriste poslovni prostor unutar V. zone - plava, u ljetnom periodu također mogu kupiti povlaštenu kartu osim za V. zonu – plava i po vlastitom izboru za I. zonu - crvena ili II. zonu – žuta.

Ukoliko imaju prebivalište ili stalni boravak na području čitavoga grada Pule osobe s invaliditetom imaju pravo na povlaštenu kartu kako u zimskom tako i u ljetnom periodu.

Za građane u ljetnom periodu povoljna cijena parkiranja u iznosu 0,50 eura osigurana je na parkiralištima u Emovoj te na Marsovom polju 2.

Građani s prebivalištem na području Istarske županije i u ljetnom periodu imaju pravo na kupnju povlaštene mjesečne parkirališne karte na parkiralištima Riva, Emova, Marsovo polje 1, Marsovo polje 2, čija je cijena 26,50 eura mjesečno. (iPress)