U pulskoj Komunalnoj palači gradonačelnik Pule Filip Zoričić i direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama APN Dragan Hristov danas su potpisali ključne dokumente za nastavak programa izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje u Puli za stanove na području Mjesnog odbora Busoler, u odvojku Šandaljske ulice.

Radi se o Ugovoru o prijenosu prava vlasništva nad dvama zemljištima u vlasništvu Grada Pule kojim se vlasništvo prenosi na APN te o Predugovoru o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine, kojim se Grad Pula obvezuje organizirati i platiti troškove uređenja građevinskog zemljišta, priključaka na komunalnu infrastrukturu te uređenja pristupnih cesta, javnih površina i javne rasvjete potrebnih za ishođenje građevinske dozvole i korištenje izgrađene građevine, dok se APN obvezuje organizirati i naručiti poslove izrade odgovarajućih geodetskih podloga i elaborata, izvođenje geotehničkih istražnih radova terena i geomehaničkog elaborata, te izradu projektne dokumentacije zgrade s katalogom stanova.

- Zahvaljujem vam na konstruktivnoj suradnji te što ste prepoznali potrebu rješavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja u gradu Puli po pristupačnijim uvjetima od tržišnih. Veseli me što će se današnjim potpisivanjem Predugovora o međusobnim pravima i obvezama te Ugovora o prijenosu prava vlasništva zemljišta stvorit preduvjeti za realizaciju Programa POS-a u Puli te poboljšati uvjeti života naših građana, rekao je gradonačelnik Zoričić.

Grad Pula uključio se u provedbeni program izgradnje stanova POS tijekom 2022. godine u cilju rješavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja izgradnjom stanova uz poticaj javnih sredstava, uz mogućnost kupnje po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate, a planirana je gradnja još 50 do 60 stanova.

Po provedenom postupku prikupljanja zahtjeva za kupnju stanova formirana je Lista reda prvenstva te je ovo nastavak postupka započetog u 2022. godini, uređivanje imovinsko pravnih odnosa između Grada Pule i APN.

„Potpisivanjem Predugovora o međusobnim pravima i obvezama i Ugovora o prijenosu prava vlasništva zemljišta, ostvareni su preduvjeti za nastavak realizacije Programa POS-a u Gradu Puli. Naime, APN i Grad Pula, započeli su aktivnosti u sklopu Programa POS-a u lipnju 2022. godine. Temeljem navedenog, Grad je u siječnju 2023. godine usvojio Konačnu listu reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a, s ukupno 318 kandidata, čime je potvrđen opravdani interes za Program POS-a. Ono što APN-u i Gradu Puli predstoji je priprema projektnog zadatka za nabavu usluga izrade projektne dokumentacije. Zadovoljstvo nam je, u suradnji s Gradom Pulom, nastaviti realizaciju Programa POS-a a sve u cilju omogućavanja građanima Grada Pule rješavanja stambenih pitanja", poručio je direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) Dragan Hristov.

Od početka provedbe Programa društveno poticane stanogradnje 2001. godine do danas, APN je izgradio 7.524 stanova u 231 građevini. Ukupna investicijska vrijednost iznosi 517.618.952,82 € od čega poticajna sredstva Republike Hrvatske iznose preko 132.722.808,41 €.

Od ukupnog broja navedenih stanova, u Istarskoj županiji je izgrađeno ukupno 421 stan i to na lokacijama: Bale 12 stanova, Buje 6 stanova, Buzet 12 stanova, Funtana 14 stanova, Fažana  12 stanova, Labin 41 stan, Novigrad 20 stanova, Pula 95 stanova, Rovinj 59 stanova, Umag 122 stana i Rovinj 28 stanova.

U ovom trenutku, APN u izgradnji ima 429 stanova. 

Potpisivanju ugovora prisustvovale su Anja Ademi, p. o. pročelnica UO za komunalni sustav i upravljanje imovinom Grada Pule i pomoćnica direktora pri Odjelu za ugovaranje zemljišta, izgradnju i prodaju stanova Josipa Tokić. (iPress)