U sklopu Dana otvorenih vrata Sveučilište Jurja Dobrile u Puli koji se održavaju 8. i 9. veljače 2023. godine na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ održan je okrugli stol namijenjen široj javnosti.

Na  Okruglom stolu na temu Uloga sveučilišta u doprinosu lokalnom razvoju i rastu govorio je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

„Prošle smo godine u lipnju potpisali Sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Puli i to jedan dobar put i početak. Mi ćemo kroz razvoj Pulskog inovacijskog centra i kroz prostorno planiranje pomagati Sveučilištu u svakoj domeni. Kao što smo dosad bili partneri, bit ćemo odsada puno konkretnije. Sveučilište je važno našem gradu i cijeloj regiji, ali i razvojno važno. Koliko je važno da nam mladi ljudi dolaze ovdje studirati i ostaju ovdje, ostave svoje talente i znanje. Sveučilište je jedan od glavnih korijenja razvoja društva. Bez jakog Sveučilišta nema niti jake zajednice“, poručio  je gradonačelnik Filip Zoričić naglasivši da Grad mora biti partner Sveučilištu te da to treba prakticirati i pokazati u praksi.

Grad Pula je sa Sveučilištem dogovorio razvoj suradnje na području prostornoga razvoja Grada Pule kao studentskog grada, uspostavljanja i izgradnje znanstveno-tehnoloških i inovacijskih centara te realizacije zajedničkih gospodarskih programa i projekata sa svrhom razvijanja i implementiranja novih tehnologija.

Ciljevi suradnje su razvijanje Sveučilišta i Grada kao prepoznatljivog centra obrazovanja i razvoja uz naglasak na stvaranje novih sadržaja za studente Sveučilišta, učinkovita suradnja privatnog, javnog i znanstveno-istraživačkog sektora u cilju jačanja inovacijskog potencijala gospodarstva te usklađivanje istraživačko-razvojnih strateških planova s potrebama gospodarstva, povezivanje i suradnja na zajedničkim interesima i sudjelovanju u pripremi projekata za EU fondove sa svrhom razvijanja i implementiranja novih tehnologija, uključivanje privatnog i javnog sektora u projekte osnivanja „start up“ inkubatora namijenjenih studentima Sveučilišta i objedinjavanje inovativnih i razvojnih projekata posvećenih provedbi strategije za pametnu, održivu i uključivu lokalnu zajednicu.

„Pula se mora razvijati kao grad inovacija i studentski grad. Nema života u gradu bez studenata. Grad mora imati viziju razvoja i kako će izgledati 2050. godine.  Čestitam Sveučilištu što te na takav način razvija. Pula je grad u kojem se ostaje i to je jako važno naglasiti. Pula je jedan jako predivan grad s ogromnim potencijalom kao i Sveučilište“, rekao je gradonačelnik Zoričić.

Grad Pula kroz Javne potrebe u kulturi financira programe Sveučilišne knjižnice, Sveučilišta i njegovih sastavnica te namjerava i dalje podržavati programe i surađivati na projektima Sveučilišta.

Uz gradonačelnika Filipa Zoričića sudionici Okruglog stola bili su i Valter Boljunčić, prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija na Sveučilištu u Puli, Boris Miletić, župan Istarske županije, Željko Kukurin, predsjednik Uprave Valamar Riviera, Darko Etinger, dekan Fakulteta informatike u Puli, Monika Ivanović, voditeljica tima za upravljanje imidžem poslodavca u Infobipu, Tin Celner,  student na Sveučilištu u Puli te moderator Dean Sinković.

Na Okruglom se stolu govorilo se i o utjecaju digitalizacije na visoko obrazovanje u Europi, ulozi Sveučilišta u poticanju inovacija i poduzetništva, izazovima i prilikama internacionalizacije u visokom obrazovanju, ulozi Sveučilišta u promicanju održivosti i društvene odgovornosti, ulozi Sveučilišta u pripremi studenata za budućnost rada, izazovima i mogućnostima suradnje između Sveučilišta i industrije, ulozi Sveučilišta u promicanju interkulturalnog dijaloga i raznolikosti, ulozi Sveučilišta u doprinosu lokalnom razvoju i rastu, ulozi Sveučilišta u doprinosu regionalnom razvoju i rastu, visokom obrazovanju - izazovima i prilikama Chat GPT-a.

Sutra su na rasporedu izlaganja sastavnica i ureda Sveučilišta koja će potencijalne studente upoznati sa studijskim programima i projektima. (iPress)