Sveučilište u Puli održava Dane otvorenih vrata Sveučilišta 8. i 9. veljače 2023. godine. U sklopu Dana otvornih vrata prvi će se dan održati okrugli stol namijenjen široj javnosti. Drugi dan održat će se izlaganja sastavnica i ureda Sveučilišta koja će potencijalne studente upoznati sa studijskim programima i projektima. Događaj je otvorenog tipa te nije potrebno najaviti svoj dolazak.

Okrugli stol

Vrijeme: 8. veljače 2023. godine 12h-14h

Mjesto: Dvorana Pula, FET

TEMA OKRUGLOG STOLA

Uloga Sveučilišta u kreiranju budućnosti Europe.

Europa i svijet suočeni su s velikim promjenama, krenuvši od ekologije pa sve do socijalnih i ekonomskih izazova, digitalizacije i velikih političkih previranja.

Inovacije, istraživanja, kultura i znanje ključni su u rješavanju nadolazećih promjena, a Sveučilišta su tijela koji te alate aktivno koriste, stvarajući tako pozitivno okruženje bazirano na akademskim vrijednostima.

Kako bi Sveučilišta bila u stanju to učiniti, na Europi je da ih podrži putem osiguravanja slobode, autonomije i financiranja.

 

TEME:

Utjecaj digitalizacije na visoko obrazovanje u Europi.

Uloga sveučilišta u poticanju inovacija i poduzetništva.

Izazovi i prilike internacionalizacije u visokom obrazovanju.

Uloga sveučilišta u promicanju održivosti i društvene odgovornosti.

Uloga sveučilišta u pripremi studenata za budućnost rada.

Izazovi i mogućnosti suradnje između sveučilišta i industrije.

Uloga sveučilišta u promicanju interkulturalnog dijaloga i raznolikosti.

Uloga sveučilišta u doprinosu lokalnom razvoju i rastu.

Uloga sveučilišta u doprinosu regionalnom razvoju i rastu.

Visoko obrazovanje - izazovi i prilke Chat GPT-a

Sugovornici

Filip Zoričić (Gradonačelnik Pule)

Valter Boljunčić (Prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija na Sveučilištu u Puli)

Darko Etinger (Dekan Fakulteta informatike u Puli)

Tin Celner (student na Sveučilištu u Puli) ž

Monika Ivanović (voditeljica tima za upravljanje imidžem poslodavca, Infobip)

Boris Miletić (župan Istarske županije)

Željko Kukurin (predsjednik Uprave Valamar Riviera)

Moderator: Dean Sinković

 

Izlaganja sastavnica i ureda

Vrijeme: 9. veljače između 8.40h i 15.15h

Mjesto: Dvorana Pula, FET

Sve sastavnice Sveučilišta, uključujući i Studentski centar, Studentski zbor, Sveučilišnu knjižnicu, Centar za razvoj karijera, Ured za projekte i razvoj, Ured za partnerstvo i projekte održat će kratko izlaganje na teme koje su u skladu s temom okruglog stola. Naglasak će pretežito biti na realizaciji projekata na razini Sveučilišta i ulozi pojedine sastavnice i ureda u poticanju i održavanju rasta i razvoja Sveučilišta.

HODOGRAM IZLAGANJA

SASTAVNICA / URED

TERMIN IZLAGANJA

TRAJANJE IZLAGANJA

STUDENTSKI ZBOR

8.40h-8.55h

15 min

STUDENTSKI CENTAR

9h – 9.20h

20 min

URED ZA PROJEKTE I RAZVOJ

9.25h-9.45h

20 min

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA

9.50h-10.10h

20 min

URED ZA PARTNERSTVO I PROJEKTE

10.15h-10.35h

20 min

 

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

10.40h-11h

20 min

 

FILOZOFSKI FAKULTET

11.05-11.25h

20 min

 

CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERA

11.30h-11.50h

20 min

 

PAUZA

11.50h – 12.20h

30 min

 

FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA „DR. MIJO MIRKOVIĆ“

12.25h-12.45h

20 min

 

FAKULTET PRIRODNIH ZNANOSTI

12.50h-13.10h

20 min

 

MUZIČKA AKADEMIJA

13.15h-13.35h

20 min

 

TEHNIČKI FAKULTET

13.40h-14h

20 min

 

FAKULTET INFORMATIKE

14.05h-14.25h

20 min

 

DIZAJN I AUDIOVIZUALNE KOMUNIKACIJE

14.55h-15.15h

20 min

 
           

Cilj Dana otvorenih vrata je potencijalne studente upoznati s ponudom studija na Sveučilištu u Puli i cjelokupnim iskustvom studiranja u Puli. Predstavit će se i projekti koji su se realizirali pod Sveučilištem, suradnja sa Studentskim Zborom, rad Studentskog centra koji je u proteklih nekoliko godina procvao, prilikama za zaposlenje i pripremama studenata za tržište rada te će se buduće studente upoznati s prilikama koje nudi Erasmus + program. Okrugli stol tu je da i širu javnost uključi u dijalog na trenutno jednu od najzastupljenijih tema koje se tiču visokoga školstva na razini Europe.

Pula je grad s bogatom povijesnom baštinom i u blizini mora, što je svakako faktor koji također doprinosi razvoju i rastu Sveučilišta J. Dobrile u Puli.

Kako upisi u akademsku godinu 2023./2024. kucaju na vrata, Sveučilište u Puli nastoji budućim studentima ispričati svoju priču najbolje što može, a to najviše može učiniti upravo putem iskustva koje kao Sveučilište može ponuditi.

Nedavno je Sveučilište pokrenulo i online studij informatike i primijenjene ekonomije.

Sveučilišni prijediplomski studijski program Dizajn i audiovizualne komunikacije primio je prvu generaciju studenata u akademskoj godini 2022./2023. Više o novom studiju može se pročitati OVDJE.

Važno je spomenuti i Međunarodni združeni doktorski studij "Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment". Više o doktorskom studiju može se pronaći OVDJE.

Rektor Sveučilišta, prof. dr. sc. na inicijativu studentskog zbora u 2023. godini je podignuo iznos stipendije za izvrsnost sa 700 kn na 120 eura što ukazuje na ulaganje i poticanje izvrsnosti na Sveučilištu J. Dobrile u Puli te na održavanje odnosa sa studentskim zborom koji između ostalog predstavlja studentsko iskustvo, studentske inicijative i aktivnosti – sve redom važne stavke u okvirima djelovanja Sveučilišta.

U tijeku je izrada nove web stranice namijenjene isključivo upisima u akademsku godinu 2023./2024. Sve informacije bit će pravovremeno objavljene na UNIPU stranicama.