Ususret Svjetskom danu borbe protiv raka, koji se obilježava 4. veljače, Grad Poreč i Istarski domovi zdravlja potpisali su sporazum o suradnji kojim će Grad Poreč financirati rad Savjetovališta za žene oboljele od raka dojke. Naime, u proteklom razdoblju u okviru grupnog savjetovanja za osobe oboljele od malignih bolesti na području Poreča, koja su se provodila 6-9 puta na godinu, istaknuta je potreba za dodatnim češćim susretima koji omogućuju stručnu psihološku podršku navedenoj ciljnoj skupini.

Zahvaljujući ostvarenoj suradnji s Istarskim domovima zdravlja Ispostave Poreč i dr. spec. medicine, psihijatrom Tomislavom Pehardom, Grad Poreč će financirati projekt kojem je cilj psihološka podrška ženama oboljelim od raka dojke na području Poreča, te jačanje kapaciteta liječnika obiteljske medicine u Ispostavi Poreč za pružanje pomoći oboljelim pacijentima.

Aktivnosti kroz koje će se projekt provoditi su grupna savjetovanja, individualna savjetovanja i edukativna predavanja (važnost psihološke podrške u fazi suočavanja s malignim oboljenjima, tijekom procesa liječenja i nakon liječenja), podizanje svijesti građana, upoznavanje oboljelih, članova obitelji i liječnika obiteljske medicine o održavanju grupnih i individualnih savjetovanja.

O radu Savjetovališta će oboljele informirati njihov liječnik obiteljske medicine. (iPress)