Grad Vodnjan-Dignano raspisao je natječaj za prijem u službu dva komunalno-prometna redara (m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad na tri mjeseca. Potreba za ojačavanjem komunalno-redarske službe nameće se već duže vrijeme, a posebno je došla do izražaja uslijed povećanog obima posla, pogotovo u jeku aktualnog pojačanog nadzora nad bespravnom gradnjom i nedozvoljenim zahvatima u prostoru. Površina Grada Vodnjan-Dignano iznosi 100 četvorna kilometra, na kojoj nadzor nad propisima o komunalnom redu, prometu i drugom trenutno obavljaju tri redara.

Osnovni uvjeti za prijem u službu su srednja stručna sprema upravne, prometne, ekonomske ili tehničke struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, završen program osposobljavanja za prometnog redara, položen vozački ispit B kategorije, položen državni stručni ispit, poznavanje talijanskog jezika i rada na računalu.

Istim natječajem Grad traži i jednog izvršitelja na radnom mjestu Stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju (m/ž).

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" (dan objave bio je 20. siječnja 2023.).

Na javni se natječaj mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku od godine dana od prijema u službu. Također, kandidati koji nemaju uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara, a ispunjavaju ostale uvjete natječaja, mogu biti primljeni u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od godine dana od prijema u službu. I kandidati koji nemaju odgovarajuću potvrdu o poznavanju talijanskog jezika ili rada na računalu, a ispunjavaju ostale uvjete natječaja, mogu biti primljeni u službu pod uvjetom da u roku određenom Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave steknu odgovarajuću potvrdu.

Detaljnije uvjete iz natječaja, kao i opis poslova za radna mjesta Stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju te Referent – komunalno-prometni redar moguće je naći na službenim web stranicama Grada Vodnjan-Dignano, odnosno na ovoj poveznici. (iPress)