U četvrtak, 19. siječnja 2023. godine u pulskoj Komunalnoj palači održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Savjeta mladih Grada Pule kojoj su, uz članove i njihove zamjenike, prisustvovali predsjednica Gradskog vijeća Grada Pule Marija Marković-Nikolovski, gradonačelnik Pule Filip Zoričić i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Ivana Sokolov.

Na početku sjednice predsjednica Gradskog vijeća Grada Pule Marija Marković-Nikolovski pozdravila je nove članove Savjeta mladih i zaželjela im uspješan rad. Naglasila je važnost suradnje i zajedničkog donošenja odluka od interesa za mlade s ciljem povećanja kvalitete života u zajednici.

„Čestitam vam na izboru. Savjet mladih je skup mladih ljudi koji mogu savjetovati, konstruktivno kritizirati i motivirati Gradsko vijeće i sve nas koji predstavljamo lokalnu samoupravu. Želim vam uspješan rad i suradnju s drugim savjetima mladih. Vaša je uloga promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih. Savjet mladih je zapravo mehanizam stvaranja aktivnih građana. Promičite jednakost, multikulturalnost i multinacionalnost i tako ćete pokazati bogatstvo našeg grada. Imat ćete potporu Grada, vjerujem i Gradskog vijeća i predsjednice te nadležnog upravnog odjela“, poručio je gradonačelnik Filip Zoričić podsjetivši kako ih očekuje nekoliko važnih tema poput lokalne politike za mlade i pokretanje Centra za mlade.

Za predsjednika Savjeta mladih Grada Pule tom je prigodom jednoglasno izabran Paolo Trani, predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a za potpredsjednika Diego Vitasović, ispred Udruge glazbenih umjetnika „Disonanca“.

Zadaća predsjednika je sazivati i voditi sjednice, predstavljati Savjet mladih te obavljati druge poslove u skladu sa Zakonom o savjetima mladih i Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Savjet mladih Grada Pule je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Pule koje je osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u proces donošenja odluka. Svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima utječe na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini.

Savjet mladih broji devet članova, uključujući predsjednika i zamjenicu predsjednika koji se bave radom od interesa i skrbi za mlade. Mandat članova traje tri godine, a u novi saziv su, uz predsjednika Paola Tranija i zamjenika predsjednika Diega Vitasovića, izabrani i članovi Karmen Kresina, Jan Franjul, Nino Šarić, Davor Jaćimović, Lana Buić, Ivan Haubrih i Eni Krešević. (iPress)