U četvrtak, 29. rujna 2022. godine Grad Pula objavio je Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u sljedećim prioritetnim djelatnostima i područjima: dramska, filmska i scenska djelatnost, književna i nakladnička djelatnost, likovna i muzejsko - galerijska djelatnost, glazbena i glazbeno-scenska djelatnost, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kultura mladih i za mlade, međunarodna kulturna suradnja, kulturni amaterizam, kultura zajednice.

Pravne osobe koje se prijavljuju na ovaj Poziv obavezno moraju biti registrirane za obavljanje djelatnosti u prioritetnom području Javnog poziva na kojeg podnose prijavu, svojim temeljnim aktima opredijeljene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja. Sve fizičke osobe obavljanje djelatnosti u području kulture dokazuju kroz opis dosadašnjeg rada i postignuća u području kulture.

Prijave se podnose do 30. listopada 2022. godine do 17:00 sati isključivo u elektroničkom obliku korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja.

Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva Grada Pule svim prijaviteljima na Javni poziv osigurao je korisničku podršku tijekom prijavljivanja i korištenja e-prijavnice (tehnička podrška).
Sva ostala pitanja vezana za ovaj javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 25.10. 2022. godine.

Javni poziv sa Uputama za prijavitelje objavljen je na poveznici:
https://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu-i-razvoj-civilnog-drustva/javni-pozivi-upravnog-odjela-za-kulturu-i-razvoj-civilnog-drustv/. (iPress)