Novi hotel na Valkanama s pet zvjezdica bit će veliki iskorak u turističkoj ponudi Pule, ali će i trajno povećati prihode Grada Pule čim će se otvoriti prilike za dizanje kvalitete života svih Puležana – onako kako oni odluče da im je najbolje i najpotrebnije. Tako će se za novac koji će Hotel Valkane na temelju različitih davanja godišnje uplaćivati gradu moći na primjer u samo jednoj godini izgraditi pet dječjih igrališta.

Cijele prošle godine u proračun Grada Pule uplaćeno je ukupno 27,5 milijuna kuna komunalnog doprinosa kojeg plaćaju investitori koji grade u Puli. Sam Hotel Valkane će po dobivanju građevinske dozvole za gradnju na mjestu nekadašnjeg zapuštenog kamenoloma u gradski proračun jednokratno uplatiti gotovo 11 milijuna kuna komunalnog doprinosa. Kada se to preračuna u konkretne gradske projekte, s tim iznosom može se napraviti 11 dječjih igrališta ili obnoviti približno 44 fasade, a taj iznos jednak je i na primjer iznosu godišnjih plaća za 100 odgajateljica u vrtiću.

- Nove investicije poput naše, koje pokreću daljnji razvoj Pule, donose povećanja prihoda od komunalnog doprinosa, komunalne naknade, te nove uplate od poreza na dohodak i brojnih davanja jer podsjetimo posao će u hotelu naći 250 ljudi. To znači da na drugim stavkama u proračunu ostaje više novca za nove vrtiće, škole, ceste, fasade, parkove i druge stvari koje su građanima potrebne. Više prihoda s ovih osnova koje se većim dijelom moraju namjenski koristiti, otvara prostor da se za isti iznos oslobode novci u proračunu tamo gdje je Puležanima bitnije. U suprotnom se ti novci moraju osigurati povećanjem davanja građana kroz povećanje cijena pojedinih usluga ili smanjenje prava što vjerujemo nikome nije u interesu, poručili su iz Hotela Valkane.

Važno je napomenuti da će hotel na osnovu različitih davanja poput komunalne naknade, poreza i prireza od plaća, turističke zajednice, poreza na piće, u proračun Grada Pule svake godine uplaćivati i oko 5,3 milijuna kuna. Taj novac dovoljan je primjerice za jedno od navedenog: za obnovu 22 fasade zgrada, ili pet dječjih igrališta, ili povećanje iznosa za stipendije studentima za 4,5 puta, ili povećanje iznosa za subvencije kamata za stambene kredite mladih 27 puta, a može se financirati plaća čak 119 pomoćnika u nastavi. Nadalje, iznos od 5,3 milijuna kuna čini 60% sadašnjih davanja za pomoć socijalno ugroženima ili se s tim iznosom može pokriti besplatne obroke za 2542 školske djece.

- U pravu su kad kažu da se ovdje ne radi samo o podršci gradnji hotelu u zapuštenom kamenolomu na Valkanama. Više je to od samog hotela. I financijski i na svaki drugi način, možda u ovom trenutku i važniji. Prije svega to je poruka svim investitorima koji u Pulu žele investirati sukladno zakonu i pravilima, radi se o svakom tko živi u Puli koji želi da se grad razvija, a ne blokira. Ovaj će hotel ne samo biti veliki iskorak u turističkoj ponudi Pule i time produžiti sezonu, nego će svojim davanjima doprinijeti poboljšanju kvalitete života svih Puležana. Svjesni smo kako se neke od spomenutih stavki ne mogu financirati direktno iz sredstava koja će Hotel Valkane uplatiti u proračun i tu su samo kako bi Puležanima napravili jasnu usporedbu o kojim je iznosima riječ. No i dalje su to nova sredstva koja će ići u pulski proračun i koja osiguravaju da se preraspodjelom može doći do svega o čemu gore govorimo, nastavljaju iz Hotela Valkane.

Hotel će, podsjećaju iz Hotela Valkane, biti udaljen 160 metara od mora i 125 metara od šetnice, a Lungomare ostaje otvoren za sve kao i do sada, bez obzira na ovaj referendum i što pojedinci govorili, jer sve što se radi, radi se na području nekadašnjeg kamenoloma na privatnom zemljištu te nema nikakve veze sa šetnicom i plažom koje su javna površina i pod upravljanjem grada Pule. Ne samo da projekt ne zadire u postojeći javni prostor, već će se u sklopu projekta otvoriti i novi javni park otvoren za sve te posaditi novih 200 stabala.

- Kako smo već i najavili, za koji dan ćemo predati i zahtjev za lokacijsku dozvolu iz kojeg će svim Puležanima biti jasno da smo od početka u potpunosti otvoreno i transparentno komunicirali sve informacije o projektu i govorili istinu, za razliku od drugih. Vidjet će da nema baš nikakvog govora o ograđenom resortu, liftovima na plaži, beach barovima u šumi ili drugim neargumentiranim tvrdnjama kojima su pojedinci pokušavali manipulirati u javnosti, zaključili su.
Više informacija možete pogledati na infografikama u prilogu te na videu na ovoj poveznici. (ST)