Grad Pula dodijelio je Centru za inkluziju i podršku u zajednici dvije nekretnine u Coattovoj ulici 18 na korištenje na neodređeno vrijeme bez naknade za potrebe organiziranog stanovanja. Objekt se sastoji od samostojeće kuće, koja se sastoji od jednog stana površine 34,00 četvorna metra i dvorišta površine 144,00 četvornih metara.

Centar za inkluziju trenutno provodi EU projekt Razvoj, širenje i unapređenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga te raspolaže sredstvima za uređenje dodijeljene nekretnine, koja je u neupotrebljivom stanju, prema uvjetima iz pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga i ima osigurana sredstva za pružanje usluga korisnicima.

Prema Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge propisano je da se odredbe uredbe primjenjuju bez javnog natječaja kada se udrugama odobravaju nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama.

Centar za inkluziju i podršku u zajednici neprofitna je pravna osoba koja provodi inkluzivne socijalne usluge i aktivnosti u Istri s ciljem unapređenja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama: usluge organiziranog stanovanja, rehabilitacijske i socijalizacijske aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama, zapošljavanje osoba s invaliditetom u zaštitnim i redovnim uvjetima, razvoja i provedbe aktivnosti inkluzivnog volontiranja, te pružanjem neformalnih programa edukacije za osobe s intelektualnim teškoćama i druge povezane dionike. (iPress)