U Fažani je, nakon ishodovanja uporabne dozvole, otvoreno veliko Reciklažno dvorište i predano na upravljanje pulskoj tvrtki Herculaneaa. Potpise su na ugovor o međusobnim pravima i obvezama stavili načelnik Fažane Radomir Korać i direktor Herculanee Robi Fuart.

Građani će od 1. rujna besplatno moći dovoziti zeleni, građevinski i sav drugi otpad koji preostane nakon izdvajanja u za to određene spremnike. Ima ih ukupno 52. Za one koji nisu u mogućnosti prevesti sami otpad to će za njih uraditi djelatnici Herculanee, po pozivu i uz naplatu isključivo prijevoza a ne i deponiranja otpada. Korać je naglasio kako je zadovoljan što se Reciklažno dvorište konačno otvorilo i naglasio kolika je njegova važnost za samu Općinu, za razvoj posebice turističke djelatnosti, ali još više za same mještane. 

Fuart je istaknuo kako je Fažana i izgradnjom Reciklažnog dvorišta ali i visokim postotkom odvajanja otpada najbolja lokalna samouprava u Istri od svih jedinica lokalne samouprave u kojima Herculanea vrši zbrinjavanje otpada. U 2021. godini na području Općine je zbrinuto 2.885 tona različitih vrsta otpada, a Općina Fažana prema podacima Fonda za zaštitu okoliša je 9.-a u Istri između 41 jedinice lokalne samouprave po stupnju selektiranja otpada.

Fuart je najavio i izgradnju još jednog reciklažnog dvorišta u Puli te preuzimanje onog u Marčani. Za korištenje usluga reciklažnog dvorišta predviđen je obračun popusta u iznosu od 3 kn za svaki mjesec u kojem je korisnik koristio ovu uslugu te dodatni popust za edukacije koje će biti organizirane. 

Fuart je naglasio da pravnim osobama odlaganje otpada nije besplatno. U sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta, (investicija od 3.775.211,88 kuna sa PDV-om koju je financirala u potpunosti Općina Fažana, nabavljen je stroj za proizvodnju komposta i pripremu bio mase. Vrijednost samog stroja iznosi nešto više od 500 tisuća kuna.

Ukupna investicija je vrijedna 5,9 milijuna kuna koja osim izgradnje samog reciklažnog dvorišta obuhvaća i izradu prometnice za buduću gospodarsku zonu San Pelegrin.

Fažanski ugostitelji od ove su turističke sezone krenuli i sa odvojenim prikupljanjem biootpada te odlaganju miješanog komunalnog otpada na lokaciji udaljenoj od naselja. Odlaganjem otpada izravno u Reciklažnom dvorištu spriječit će se neugodni mirisi koji su se stvarali tijekom ljetnih mjeseci iz spremnika u starogradskoj jezgri. (iPress)