Načelnik Općine Fažana Radomir Korač i sindikalna povjerenica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Iva Dobrović-Pauro potpisali su danas Anex Kolektivnim ugovorom kojim se od 01.07.2022. godine povećavaju materijalna prava radnika.

Uvažavajući trend smanjivanja kupovne moći uslijed galopirajuće inflacije, gdje su najugroženiji oni sa nižim primanjima, dogovoreno je povećanje koeficijenata za spremačice – servirke, odnosno pomoćnog osoblja te tehničkog osoblja, kao i odgajatelja. Povećanje plaće kroz koeficijente iznosi od 4,5% do 11%.

Dogovoreno je i da se i svim radnicima isplaćuje mjesečni dodatak za prehranu u iznosu od 416,00 kuna neto, koji će se umanjivati razmjerno vremenu provedenom na radu za dane kada je radnik na bolovanju.

Usklađivanjem sa pravima radnika općine Fažana, povećale su se naknade za bolovanje, ali i jubilarne nagrade i solidarne potpore.

Socijalni partneri dogovorili su i pravedniji način isplate naknade prijevoza na i s posla koji se temelji na udaljenosti mjesta rada od mjesta prebivališta, i to u iznosu od 1,36 kuna po kilometru.

Iako smo svjesni da je u ovoj situaciji teško pratiti porast troškova života, učinjen je značajan korak u povećanju materijalnih prava radnika, te su radnici DV vrtića Sunce Fažana pri samom vrhu po primanjima u odnosu na druge vrtiće u Istri. To je rezultat dugogodišnjeg socijalnog dijaloga i uvažavanja socijalnih partnera. Načelnik Korać je i sada kao i ranije pokazao spremnost na socijalni dijalog i uvažavanje stavova sindikata, te izrazito socijalnu osjetljivost prema najranjivijima, odnosno onima sa niskim plaćama, naglasila je Marina Cvitić, predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.

Radomir Korać, načelnik općine Fažana zahvalio je predstavnicima Sindikata na korektnosti i konstruktivnosti u kolektivnim pregovorima, te naveo kako vjeruje i u buduću suradnju, a sve u interesu zaposlenika Općine Fažana, izvijestili su iz Sindikata. (iPress)