Gradonačelnik Filip Zoričić potpisao ugovor u Ministarstvu turizma i sporta za sufinanciranje zamjene umjetne trave na pomoćnom igralištu Drosine
U srijedu, 3. kolovoza 2022. godine gradonačelnik Pule Filip Zoričić s državnim tajnikom Ministarstva turizma i sporta RH Tomislavom Družakom potpisao je ugovor vrijedan 800 tisuća kuna za zamjenu umjetne trave na pomoćnom igralištu gradskog stadiona Aldo Drosina.

„Doista me raduje što ćemo zahvaljujući sredstvima Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina, nakon deset godina, zamijeniti umjetnu travu na pomoćnom igralištu na Drosini i obnoviti taj važan dio naše infrastrukture", rekao je gradonačelnik Filip Zoričić.

Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini Ministarstva turizma i sporta, Gradu Puli dodijeljena su financijska sredstva za sanaciju, odnosno zamjenu umjetne trave na pomoćnom igralištu gradskog stadiona Aldo Drosina. Vrijednost projekta procijenjena je na 2,3 milijuna kuna, a radovi će biti gotovi najkasnije do kraja 2022. godine.

Osim ulaganja u zamjenu umjetnog travnjaka na gradskom stadionu Aldo Drosina, u narednom razdoblju Grad Pula planira zamijeniti i atletsku stazu na SRC Veruda kao i u ugraditi sustav fotonaponskih modula u Domu sportova Mate Parlov.

U Ministarstvu turizma i sporta u pratnji gradonačelnika Zoričića bila je i nadležna pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Ivana Sokolov. (iPress)