Završna konferencija u sklopu projekta 'Prometnica – cesta 2 u građevinskom području gospodarske namjene Vodnjan-sjever', koji se financira putem Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a koji je rezultat uspješne prijave Grada Vodnjan na natječaj ITU mehanizma - Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula, održana je danas. Projektom je dovršena izgradnja prometnice sa svom potrebnom infrastrukturom – oborinskom odvodnjom, fekalnom kanalizacijom, vodovodnom mrežom, javnom rasvjetom i elektrotehničkom instalacijom.

Medijima su se obratili Edi Pastrovicchio, gradonačelnik Grada Vodnjana, i Kristina Buršić, osoba ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu, ujedno i voditeljica projekta 'Izgradnja prometnice – ceste 2 u građevinskom području gospodarske namjene Vodnjan-sjever'. Nazočni su bili i predstavnici izvođača radova iz tvrtke CESTA d.o.o. te predstavnici Grada Pula, Odsjeka za ITU mehanizam.

„Izazovi na koje smo naišli pri samom kraju finalizacije projekta mogli su nam uvelike otežati realizaciju projekta zato se moram zahvaliti prije svega djelatnicima Grada Vodnjana koji su odradili lavovski dio posla zadnjih 8 mjeseci kako bi se danas mogla održati Završna konferencija. Također se želim zahvaliti institucijama Republike Hrvatske, prije svega Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine čiji su nam djelatnici uvelike pomogli da se projekat dokumentacijski finalizira. Važnost izgradnje prometnice je da povezuje ali i da pridonese razvoju gospodarske zone Vodnjan-sjever. Sadašnjim i budućim dionicima gospodarske zone želim puno uspjeha u njihovim poslovnim poduhvatima te sam uvjerenja da je ova prometnica jedna od bitnijih poluga razvoja gospodarske zone Vodnjan-sjever', istaknuo je gradonačelnik Grada Vodnjana Edi Pastrovicchio.

Projektom je dovršena izgradnja prometnice sa svom potrebnom infrastrukturom – oborinskom odvodnjom, fekalnom kanalizacijom, vodovodnom mrežom, javnom rasvjetom i elektrotehničkom instalacijom. Ukupno realiziranaa vrijednost projeka iznosi 4.951.674,12 kn. Za predmetnu je investiciju osigurano bespovratno sufinanciranje sredstvima Europske unije u iznosu od 85%. Krajnji rezultat projekta je izgradnja 5.170,00 m² prometne površine kroz Poslovnu zonu Vodnjan-sjever, što će omogućiti pristup svim parcelama unutar poduzetničke zone, ispunjenju urbanističkih uvjeta, te u konačnici doprinijeti povećanju popunjenosti poduzetničke zone.

Kristina Buršić se zahvalila tvrki svim partnerima na projektu, kolegama iz Grada te je dodala financijske detalje iz projekta: 'Ukupno utrošenu vrijednost projekta čine: Troškovi projektne dokumentacije – 109.500,00 kn, Troškovi upravljanja projektom – 245.812,49 kn, Promidžba i vidljivost – 21.150,00 kn, Troškovi izgradnje prometnice: 4.465.711,63 kn i Troškovi nadzora: 109.500,00 kn. To sveukupno iznosi: 4.951.674,12 kn od toga je 85% iz bespovratnih sredstava EU, a 15% iz vlastitih sredstava Grada Vodnjana. Zahvaljujem se još jednom svim sudionicima projekta na uloženom trudu, izvođačima radova, nadzoru te ostalim institucijama, a posebice koordinatorici projekta Emili Janko i ostalim vrijednim kolegama iz stručnih službi koji su zajedničkim predanim radom doprinijeli uspješnom završetku ovog važnog projekta za gospodarstvo našega grada.'

S obzirom da vizija razvoja Grada Vodnjana kao dugoročni cilj ističe razvoj utemeljen na razvijenoj poslovnoj infrastrukturi te održivoj poljoprivredi i turizmu, predmetni projekt značajan je faktor u osiguravanju općeg društveno-gospodarskog razvoja Grada Vodnjana i podizanju razine kvalitete života.

Izgradnjom prometnice i infrastrukture u Poslovnoj zoni Vodnjan-sjever stvoriti će se nužni uvjeti za daljnji razvoj poslovanja poduzetnika i povećanje zaposlenosti jer će pristupačnost utjecati na povećanje popunjenosti zone i povećanje aktivnosti postojećih korisnika iste, stoji u priopćenju. (BK)