Sve zainteresirane odrasle osobe, koje se nisu cijepile protiv COVID-19 bolesti pozivaju se da slobodno pristupe cijepljenju bez zakazanog termina.

Mogu se cijepiti samo osobe koje do sada nisu cijepljene, a na cijepljenje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu / putovnicu i karticu zdravstvenog osiguranja.

Cijepljenju bez zakazanog termina može se pristupiti prema sljedećem rasporedu:

Lokacija

Cjepni punkt

Dan

Datum

Pfizer

J & J

Moderna

Vrijeme

Vrijeme

Vrijeme

Buzet

Zgrada Doma zdravlja, Naselje Goričica 1

srijeda

8.12.2021.

14:30 - 15:30

Buzet

Zgrada Doma zdravlja, Naselje Goričica 1

petak

10.12.2021.

13:00 - 14:00

Labin

Zgrada Doma zdravlja, Sv. Mikule 2

srijeda

8.12.2021.

15:00 - 18:00

Labin

Zgrada Doma zdravlja, Sv. Mikule 2

četvrtak

9.12.2021.

15:00 - 18:00

Pazin

Zgrada Doma zdravlja,

J. Dobrile 1

utorak

7.12.2021.

15:00 - 17:00

Pazin

Zgrada Doma zdravlja,

J. Dobrile 1

petak

10.12.2021.

13:00 - 16:00

Poreč

Zgrada Doma zdravlja,

M. Gioseffi 2

utorak

7.12.2021.

12:00 - 14:00

 

Poreč

Zgrada Doma zdravlja,

M. Gioseffi 2

srijeda

8.12.2021.

14:00 - 16:00

 

Poreč

Zgrada Doma zdravlja,

M. Gioseffi 2

četvrtak

9.12.2021.

13:00 - 15:00

 

Pula

Zgrada Hospicija, Santoriova

ponedjeljak

6.12.2021.

11:00 – 13:00

Pula

Zgrada Hospicija, Santoriova

utorak

7.12.2021.

14:00 – 17:00

Pula

Zgrada Hospicija, Santoriova

srijeda

8.12.2021.

15:00 – 18:00

Pula

Zgrada Hospicija, Santoriova

subota

11.12.2021.

08:00 - 12:00

Rovinj

Zgrada Doma zdravlja,

M. Benussi 6

srijeda

8.12.2021.

15:00 - 17:00

17:30 - 18:00

17:00 - 17:30

Rovinj

Zgrada Doma zdravlja, M. Benussi 6

četvrtak

9.12.2021.

10:00 - 12:00

12:30 - 13:00

12:00 - 12:30

Umag

Zgrada Doma zdravlja,

E. Pascali 3A

utorak

7.12.2021.

09:00 - 12:00

Umag

Zgrada Doma zdravlja, E. Pascali 3A

četvrtak

9.12.2021.

09:00 - 12:00

Umag

Zgrada Doma zdravlja, E. Pascali 3A

subota

11.12.2021.

08:00 - 10:00