U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je 25. listopada 2021. godine započeo s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Prijedlogu Odluke o davanju stanova u najam.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 25. listopada 2021. godine do 25. studenog 2021. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uz ostalo, Prijedlogom Odluke širi se pojam člana obiteljskog domaćinstva tako da sada obuhvaća i institut životnog partnerstva i neformalnog životnog partnerstva sukladno Zakonu o životnom parterstvu osoba istog spola.

Prijedlogom Odluke u odnosu na postojeću Odluku o davanju stanova u najam u bitnome:
- mijenja se iznos mjesečnih primanja koji podnositelj zahtjeva ne smije
prelaziti, te u prijedlogu Odluke prihod samca ne smije prelaziti iznos od 90% prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj na dan objavljivanja Javnog poziva, dok za višečlano domaćinstvo taj iznos ne smije prelaziti 50% prosječne neto plaće po članu obiteljskog domaćinstva
- mijenja se broj bodova koji se odnosi na prebivalište na području grada, tako
da podnositelju zahtjeva pripada 1 bod za svaku godinu prebivanja na pododručju grada, umjesto dosadašnj tri boda.
- bodovanje radnog staža drugačije je utvrđeno ( 0,5 boda za svaku godinu
radnog staža ) u odnosu na dosadašnju Odluku o najmu stanova.

Podnositelji zahtjeva ostvaruju bodove sukladno broju članova domaćinstva, broju maloljetnih članova domaćinstva i djece na redovnom školovanju.

U odnosu na postojeću Odluku o najmu stanova Prijedlogom Odluke podnositelj zahtjeva koji je roditelj djeteta sa težim oštećenjem zdravlja ostvaruje veći broj bodova (10 bodova) nego što je to bilo utvrđeno dosadašnjom Odlukom ( 5 bodova).

Podnositeljima zahtjeva mlađe životne dobe prijedlogom odluke predviđeni su dodatni bodovi ( 5 bodova).

Prijedlogom Odluke propisan je postupak formiranja Liste prvenstva, te se predlaže formiranje Liste prvenstva za davanje stanova u najam, formiranje Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni i Lista podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni uz poštivanje propisa o zaštiti osobnih podataka , na način da bi te podatke u primjeni trebalo reducirati, a da se pri tom zadovolji načelo transparentnosti

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći OVDJE i na web stranici Grada Pule www.pula.hr u rubrici e-Konzultacije, izvijestili su iz Grada Pule. (iPress)