U utorak, 14. rujna 2021. godine istječe rok za posljednje prijave za izbor kandidatkinja i kandidata za članove nadzornih odbora svih trgovačkih društava u kojima Grad Pula ima udjele u vlasništvu.

Naime, rokovi za prijave na sve javne natječaje su istekli osim za IVS d.o.o. (Istarski vodozaštitni sustav) za koje rok za podnošenje prijava istječe sutra.

Ukupno su podnesene 254 prijave i to: za Kaštijun d.o.o. 17 prijava, za Pula Herculaneu d.o.o. 25 , za Pragrande d.o.o. 13, Vodovod d.o.o. 17, Pulapromet d.o.o. 23, Castrum Pula 97 d.o.o. 21, Pula Parking d.o.o. 24, Tržnica d.o.o. 12, Monte Giro d.o.o. 14, Pula Sport d.o.o. 17, Fratarski d.o.o. 21, Plinara d.o.o. 20, Luka Pula d.o.o. 10 i Zračna luka Pula 15 te za Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za sada 5 prijava.

Povjerenstva su na internetskim stranicama Grada Pule objavila liste kandidatkinja i kandidata koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja za nadzorne odbore trgovačkih društava Kaštijun d.o.o. i Pula Herculanea d.o.o. Razgovori s kandidatkinjama i kandidatima za Kaštijun d.o.o. bit će obavljeni u srijedu, 15. rujna 2021., a za Pula Herculaneu d.o.o. u četvrtak, 16. rujna 2021.

Za ostala trgovačka društva liste kandidatkinja i kandidata, koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, bit će objavljene uskoro, izvijestili su iz Grada Pule. (iPress)