Novi saziv pulskoga Gradskog vijeća konstituiran je u četvrtak navečer kada je za predsjednicu Vijeća, jednoglasno, izabrana Dušica Radojčić iz koalicije političke platforme Možemo!, Nova ljevica i ORaH.

Ona će dužnost predsjednice obnašati dvije godine, nakon čega će ju zamijeniti vijećnica SDP-a Sanja Radolović. Takav su dogovor uoči sjednice postigli Nezavisna lista Filipa Zoričića, Možemo! i SDP, koji su potpisali programski sporazum o postizbornoj suradnji kojim će, kako je najavio gradonačelnik Filip Zoričić, mijenjati način upravljanja gradom.

„Želim se zahvaliti na povjerenju i izboru na ovu dužnost koju ću obavljati sljedeće dvije godine. Dužnost ću obavljati časno i savjesno, sjednice ću voditi nepristrano, radne materijale vijećnicima slat ću pravodobno te brinuti da rasprava bude kvalitetna i na očekivanoj razini. Potrudit ću se da budem spona između gradonačelnika, Gradskog vijeća i gradske uprave", rekla je novoizabrana predsjednica Gradskog vijeća Pule-Pola Dušica Radojčić.

'Ovdje smo u službi građana i odluke moramo donositi u suradnji s njima'

Najavila je da će posebnu pažnju posvećivati javnosti rada Gradskog vijeća te iskoristiti mogućnosti koju pruža Poslovnik za uključivanje javnosti u donošenje odluka putem javnih rasprava o nacrtima akata i pozivanjem predstavnika mjesnih odbora, udruga građana, vijeća nacionalnih manjina i predstavnika druge zainteresirane javnosti na sjednice Vijeća.

"Ovdje smo u službi građana i odluke moramo donositi u suradnji s njima. Javna uprava mora postati servis građanima, a donositelji odluka odgovorni za upravljanje javnim dobrima i financijama grada. Zato ćemo koristiti sve mehanizme i alate koje Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo, ima za transformaciju gradske vlasti u transparentan, odgovoran, dostupan i efikasan servis građana", poručila je Radojčić.

Gradske vijećnike u pulskom Circolu pozdravio je i gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

„Želio bih da nakon današnje konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća u narednim sjednicama zaista surađujete, da razgovaramo, konstruktivno raspravljamo i rješavamo sva pitanja od interesa za naše građane. Zaista želim da rasprave teku argumentirano s jedinim ciljem da živimo dobro i sretno u našem gradu“, rekao je pulski gradonačelnik Filip Zoričić.

U pulskom Gradskom vijeću osam vijećnika ima IDS, po četiri Nezavisna lista Filipa Zoričića i Možemo! s koalicijskim partnerima, a tri SDP i dva HDZ. S obzirom na to da u pulskom predstavničkom tijelu nedostaje vijećnik srpske nacionalne manjine, on će biti izabran na izborima koje Vlada mora raspisati u roku od 90 dana od konstituiranja Gradskog vijeća. (iPress)