„Sinergijom do zapošljavanja – zajednička inicijativa javnog i privatnog sektora Istarske županije“ naziv je projekta čiji je nositelj te vodeći partner Eurokonzalting, dok su ostali partneri u projektu: Ustanova za cjeloživotno učenje Magistra, Općina Ližnjan, Općina Svetvinčenat, Općina Barban i Općina Marčana. 

Projektne aktivnosti usmjerile su se na edukaciju i osposobljavanje nezaposlenih osoba na području Istarske županije putem stručnog usavršavanja, savjetovanja i motiviranja, a sve s ciljem jačanja njihove zapošljivosti.
Izazovna vremena, izazovni ljudi! Pronaći prikladno radno mjesto kao i zaposlenika koji će najbolje odgovarati traženom opisu posla ili potrebama poslodavca postao je popriličan izazov!

Projekt Sinergijom do zapošljavanja – zajednička inicijativa javnog i privatnog sektora IŽ nastoji dati pozitivan doprinos povećanju zapošljivosti nezaposlenih osoba. Isto se prvenstveno odnosi na četiri istarske općine: Barban, Ližnjan, Marčana i Svetvinčenat.

Unutar projekta 45 osoba završilo je programe osposobljavanja s ciljem povećanja njihove zapošljivosti na tržištu rada.Provedeni programi osposobljavanja su „Voditelj poljoprivredno turističkog imanja“, Održavanje kuća za odmor i apartmana te program osposobljavanja za Biciklističkog vodiča.

Eurokonzalting, kao nositelj projekta, sa 16 godina rada na području EU fondova, osmislio je projekt te zajedno s četiri navedene istarske općine i Ustanovom Magistra proveo isti.

Očekuje se da će rezultati ove inicijative imati dugoročan i pozitivan utjecaj na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kroz smanjenje nezaposlenosti, zapošljavanje u deficitarnim zanimanjima i povećanje zadovoljstva i motivacije ranjivih skupina.

Ukupna vrijednost projekta: 750.132,09 kuna
Intenzitet potpore: 100%
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – http://www.esf.hr/
Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci (od travnja 2019. do rujna 2020.)

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda!
Eurokonzalting – centralno mjesto za EU fondove
„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Eurokonzaltinga“ (ST)