Vlada je u četvrtak usvojila zaključak o žurnom uređenju poslovanja kampova uz i na pomorskom dobru, kojim se resorno ministarstvo zadužuje da žurno odredi granice pomorskog dobra na području gdje se nalaze kampovi.

Vladin zaključak se prema riječima potpredsjednika vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, odnosi na za značajan broj kampova koji se nalaze uz pomorsko dobro, a pojedini i dijelom na tom dobru.

- Za veći dio tih kampova nije riješeno pitanje korištenja pomorskog dobra niti je određena granica tog dobra, a kako su oni važan turistički segment hrvatskog gospodarstva, potrebno je žurno poduzeti mjere kako bi se poslovanje kampova uredilo, rekao je Butković.

Stoga se usvojenim zaključkom zadužuje resorno ministarstvo da žurno odredi granice pomorskog dobra na području gdje se nalaze kampovi. Ministarstvo financija i Carinska uprava te Uprava za sigurnost plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zadužuju se pak da zastanu s inspekcijskim mjerama zabrane rada kampova dok se na pomorskom dobru ne riješe imovinsko-pravi odnosi tamo gdje nisu, a najdulje do 31. prosinca 2025. godine.


Butković je istaknuo da će Ministarstvo financija odnosno Carinska uprava svim trgovačkim društvima koja upravljaju kampovima naplatiti naknadu za područje koje je nesporno pomorsko dobro i to u visini "koja odgovara koncesijskoj naknadi postignutoj natječajem na približno sličnoj lokaciji, počev od 1. siječnja 2019. godine."

Ne navodeći više detalja, Butković je dodao i da će se "nakon što se utvrdi granica pomorskog dobra, izvršiti konačni obračun naknade za gospodarsko korištenje tog dobra". (Hina)