Zastupnica SDP-a u Hrvatskom saboru Sanja Radolović na državni proračun za 2024. godinu podnijela je 18 amandmana. Amandmanima su obuhvaćena razna područja, od obrazovanja, zdravstva preko sporta, kulture do prometne i željezničke infrastrukture. U nastavku donosimo kratki sažetak svakog amandmana.

Prvim amandmanom na proračun traži se izdvajanje dodatnih sredstava u iznosu 520 tisuća eura za pomoćnike u nastavi u sklopu projekta MOZAIK 6 za područje Istarske županije kojim se pruža snažna podrška integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama.

Drugim amandmanom traži se izdvajanje 2 milijuna eura za izgradnju kapitalnog objekta u Puli, a to je dvorana za tjelesno zdravstveni odgoj za potrebe Medicinske škole u Puli koja iako je jedna od najmodernijih u Hrvatskoj nema sportsku dvoranu već su učenici prisiljeni koristiti već oronulu dvoranu Pattinaggio.

Trećim amandmanom u iznosu od 700 tisuća eura želi se nabaviti uređaj za intraoperativno zračenje za KBC Rijeka. Postojeći uređaj za zračenje na koji odlaze onkološki pacijenti iz Istre i Primorsko-goranske županije često se kvari te predstavlja veliku opasnost za neuspjeh u izlječenju onkoloških bolesnika. Aparatom za intraoperacijsko zračenje dio bi pacijenata bio ozračen u jedan dan, a ne 25 do 30 dana, koliko svakodnevno pacijenti moraju dolaziti na zračenje.

Glazbena škola Ivana Matetića - Ronjgova Pula koja je po broju učenika i nastavnika, a i po raznovrsnim programima za koje se polaznici obrazuju, jedna od najvećih glazbenih škola u Republici Hrvatskoj tema je četvrtog amandmana. Predlaže se izdvajanje od 300 tisuća eura. Obnova zgrade se već godinama obećava nastavnicima, roditeljima i mladim glazbenicima, izrađeno je nekoliko projekata obnove, ali od realizacije nema ništa. Ovim amandmanom želi se pokrenuti realizacija.

Peti amandman odnosi se na Umašku srednju školu, strateški projekt koji će u cijelosti promijeniti sadržaj i obrazovnu kvalitetu grada Umaga i sjeverne Istre te na taj način zajamčiti sigurnu budućnost za naše mlade sugrađane. Za opremanje objekta traži se izdvajanje u iznosu 1 milijun eura.

Šestim amandmanom traži se 200 tisuća eura za stubište Mornaričke crkve u Puli čija obnova se predlaže već godinama.

Amandmanom broj sedam traži se izdvajanje 2 milijuna eura za obnovu zgrade Dom braće Ribar u Puli na kojoj je zadnje uređenje u obliku fasade izvedeno daleke 19678. godine.

Osmim amandmanom tražimo izdvajanje u iznosu 4 milijuna eura za hitnu obnovu Sportskog centra Mirna, popularni Pattinaggio u Puli. Objekt je izgrađen 1972. godine i koristi se za brojna sportska i druga događanja. Dom je košarkašima Pule 1981 od samog osnutka kluba. Uz KK Pulu 1981, sportski centar Mirna koriste i Ženski košarkaški klub Pula, Odbojkaški klub Pula, Koturaljkaški klub Uljanik, Judo klub Istarski Borac, Savez sportske rekreacije, Lovačko društvo Istra, Kinološko društvo Istra, Košarkaški savez Istarske Županije, te srednje škole.

Tema devetog amandmana je obnova izuzetno prometne ceste (posebice u jeku turističke sezone) Vižinada – Kaštelir. Predmetna cesta je u jako lošem stanju te predlažemo sufinanciranje rekonstrukcije iznosom od 2 milijuna eura.

Deseti amandman odnosi se na dionicu Valtura prema Zračnoj luci Pula. Treba provesti radove izvanrednog održavanja na obnovi kolnika, izrađena je tehnička dokumentacija, dionica predstavlja nastavak državne ceste D401 koja vodi do Zračne luke Pula te povezuje jugoistočnu obalu Istre sa ostatkom cestovne mreže te izdvajanje za početak radova tražimo u iznosu od 930 tisuća eura.

Jedanaesti amandman odnosi se na još jednu cestu, odnosno tražimo izdvajanje u iznosu 700 tisuća eura za radove izvanrednog održavanja na obnovi kolnika. Izrada tehničke dokumentacije je u tijeku, dionica predstavlja najprometniju županijsku cestu u Istarskoj županiji, povezuje grad Pulu sa brijunskim otočjem i fažanskim te vodnjanskim priobaljem, ista je značajno opterećena tijekom cijele godine, a pogotovo za vrijeme turističke sezone.
Na dionici Bužinija – Kovri predlaže se obnova kolnika uz izgradnju biciklističkih traka jer se radi o izrazito prometnoj dionici gdje se kreće veliki broj biciklista pogotovo u jeku turističke sezone. Za predmetne radove u obliku dvanaestog amandmana tražimo izdvajanje u iznosu 2 milijuna eura.

Trinaesti amandman odnosi se na Nacionalni park Brijuni te se traži izdvajanje u iznosu od 10 milijuna eura, potrebno je riješiti probleme s vodom, kanalizacijom, strujom i internim prometnicama. Cjelokupan politički vrh voli primati delegacije iz svih krajeva svijeta i prešetavati se po ljepotama Nacionalnog parka Brijuni. Ali opet uz sve prirodne ljepote koje ima NP Brijuni vjerujemo da je sve institucije sram kako izgledaju smještajni kapaciteti u sklopu istoga. Godinama se traži rješenje, ali rješenja nema na vidiku.

Amandman broj četrnaest odnosi se na željeznički promet u Istri, odnosno njegovu tragediju jer Istarska županija iako svrstavana kao najrazvijenija županija u Republici Hrvatskoj uopće nema željezničku infrastrukturu. Zapravo ono što ima sramota je uopće i nazivati infrastrukturom u 21. stoljeću. Za izradu dokumentacije obnove i modernizacije pruge tražimo izdvajanje u iznosu 2 milijuna eura.

Petnaesti amandman odnosi se na rivu i lukobran u Puli. Za obnovu potrebno je osigurati 10 milijuna eura. Puli nedostaje ono što većina primorskih, a da ne govorimo europskih, mediteranskih gradova ima. To je dakako riva. Do obnove rive na način koji to zaslužuje Pula teško da može doći bez sredstava iz EU fondova i državnog proračuna.

Amandman broj šesnaest pokriva potrebe hitne sanacije pročelja zgrade Admiraliteta u Puli koja je već načeta zubom vremena počela ugrožavati živote ljudi, ali i samu imovinu. Za taj zahvat tražimo izdvajanje u iznosu 400 tisuća eura, izvijestila je Radolović. (iPress)