Arheološki muzej Istre otvara izložbu "S pogledom na more: Rimska vila u Valbandonu" autorica Aleksandre Mahić Sinovčić i Ide Koncani Uhač, u petak, 21. lipnja 2024. u 12 sati, u Muzejsko-galerijskom prostoru Svetih srca u Puli. Izložba će trajati do 10. studenog 2024.

Izložba prikazuje izuzetne nalaze otkrivene tijekom zaštitnog arheološkog nadzora 2022. godine na sjevernoj obali uvale Valbandon, u prvom redu kamenu dekorativnu plastiku i arhitektonske elemente koji su pripadali rimskoj vili.

Rimska vila u Valbandonu, smještena na sjevernoj i južnoj strani uvale, pripisuje se luksuznom maritimnom zdanju u kojem je život trajao od 1. stoljeća pr. Kr. do 5. stoljeća.

Posjetitelji će osim kamenih spomenika moći vidjeti i druge nalaze poput građevinskih i dekorativnih elementa, posuđa, raznolikih uporabnih predmeta te arheobotaničke nalaze koji se čuvaju u fundusu muzeja. Izložba koristi i suvremenu tehnologiju za vizualizaciju pojedinih prostorija vile, pružajući uvid u njihov izgled i atmosferu. (iPress)