Istarsko narodno kazalište najavljuje završno predavanje programa "Predikat" za ovu kazališnu sezonu, koje će održati istaknuti poznavatelj ranonovovjekovne književnosti, profesor Ivan Lupić. Predavanje pod naslovom "Od renesansne knjige do renesansne pozornice i natrag" održat će se u ponedjeljak, 24. lipnja u 20 sati na Maloj sceni INK.

Predavanje će obuhvatiti raznovrsne aspekte pripreme izvedbi na renesansnoj pozornici, koja je uključivala stvaranje nekoliko vrsta rukom pisanih dokumenata - od samog teksta drame, pisanih uloga glumaca, do rukopisnih knjiga prema kojima se predstave izvodile, te popisa izlazaka na scenu. Renesansna drama, koja je često izlazila kao tiskana knjiga nakon višestruke provjere na sceni, prethodno je postojala u nizu pisanih dokumenata koji su je sastavljali i rastavljali. Ivan Lupić će prikazati rijetke preživjele svjedoke ove vrste dokumenata iz različitih europskih dramskih tradicija, naglašavajući zajedničke, transnacionalne aspekte europske kazališne prakse.

O predavaču:

Ivan Lupić je redoviti profesor na Odsjeku za anglistiku i Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, gdje se bavi proučavanjem višejezične kulture europske renesanse. Prije povratka u Hrvatsku predavao je na Sveučilištu Stanford u Kaliforniji i Sveučilištu Columbia u New Yorku. Autor je nekoliko značajnih monografija, uključujući Subjects of Advice: Drama and Counsel from More to Shakespeare (University of Pennsylvania Press, 2019), Shakespeare između izvedbe i knjige (Globus, 2010) i Prijetvorni subjekt: transtekstualni okviri Shakespeareovih Soneta(Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2007). Nedavno je uredio izdanje djela hvarskog pjesnika Hanibala Lucića u seriji Stoljeća hrvatske književnosti, koje uključuje nepoznatu zbirku Lucićevih talijanskih pjesama objavljenu u Mlecima 1556. godine. Trenutno vodi istraživački projekt pod naslovom Tragovi ženskog pisma u ranom novom vijeku na Sveučilištu u Rijeci. (iPress)