U ciklusu javnih predavanja pod nazivom Predikat INK će u ponedjeljak, 8. travnja u 20 sati ugostiti dr.sc. Suzanu Marjanić koja će govoriti o svojevrsnom animalističkom proboju u polje izvedbene umjetnosti, odnosno o životinjama na sceni.

Riječ je o interpretativnom retrovizoru o četirima uvodnim tekstovima koje sam pisala za časopis Kazalište o animalističkom proboju/niši u polje izvedbenih studija.  Izlaganje završava prikazom Predstave za žive u doba izumiranja (u produkciji Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu 26. lipnja 2022), koja je temeljena na knjizi Šesto izumiranje: sudbina vrsta u čovjekovim rukama Elizabeth Kolbert. Riječ je o projektu Europske komisije STAGES (Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift, koji se realizirao u deset europskih kazališta) Mirande Rose Hall, a prema konceptu Katie Mitchell i Jérômea Bela. Pritom je i hrvatska verzija predstave isto tako koncipirana kao održiv teatar. Naime na sceni su četiri bicikla koje pokreću djeca, dječaci, četrnaestogodišnjaci, kako bi, u tom izvedbenom konceptu održivosti, proizvela/i struju potrebna za izvedbu predstave. Na monitorima priključenima na bicikle vidimo točan iznos proizvodnje struje. – rekla je Suzana Marjanić u najavi programa.

Znanstvena savjetnica, radi u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, gdje ostvaruje interese za teorije mita i rituala, kulturnu i kritičku animalistiku te izvedbene studije. Objavila je šest autorskih knjiga: Glasovi Davnih dana: transgresije svjetova u Krležinim zapisima 1914–1921/22. (2005.), Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas (2014.), Topoi hrvatskoga performansa: lokalna vizura (2017.),  knjigu Cetera animantia: od etnozoologije do zooetike (2021), knjigu Mitovi i re/konstrukcije: tragom Nodilove „stare vjere“ Srba i Hrvata (2022) i Umjetnost performansa i kinizam: izvedbena linija otpora(2022).

Suurednica je devet zbornika radova: npr. zbornik radova Ekofeminizam: između zelenih i ženskih studija (Zagreb, Durieux, 2020) i zbornik radova Ecofeminism on the Edge: Theory and Practice (Emeralad, 2024) uredila je  s Goranom Đurđevićem, a Mačkozbornik: od Bastet do Catwoman (Zagreb: Jesenski i Turk, KIC, 2022) s  Rosanom Ratkovčić. Članica je uredništva časopisa Treća: časopis Centra za ženske studije, dvotjednika Zarez (do 2016. godine kada je dvotjednik ukinut) i časopisa Narodna umjetnost. Nastavna djelatnost: Vanjska je suradnica (predavačica) Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru (kolegiji: Teorije rituala, Antropologija životinja) i Odsjeka za kroatologiju na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu (kolegij o Miroslavu Krleži i književnoj antropologiji). Nagrade: Za knjigu Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas (Bijeli val, Institut za etnologiju i folkloristiku, Školska knjiga): Godišnja nagrada Hrvatske sekcije AICA, Državna nagrada za znanost.