Grad Umag donio je odluku kojom je osiguran besplatan prijevoz učenika koji upišu 1. razred srednje škole u Umagu. Uz sufinanciranje Države, Grad Umag će sufinancirati razliku do 100%-tnog iznosa troška prijevoza za sve učenike, neovisno o prebivalištu.

Dakle, i učenicima iz ostalih gradova i općina Istarske županije osiguran je besplatan prijevoz.

Grad Umag od školske godine 2024./25. neće sufinancirati prijevoz učenika prvih razreda koji su upisali gimnazijske programe u drugim gradovima. (iPress)