Predstavnici poslodavca Pula Usluge i upravljanje d.o.o. i sindikata – Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske i Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske potpisali su danas, 19. lipnja 2024. godine Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavca i radnika u trgovačkom društvu Pula Usluge i upravljanje.

Ovim se ugovorom, nakon osnivanja novog trgovačkog društva Pula Usluge i upravljanje d.o.o., nastalog pripajanjem trgovačkih društava Tržnica d.o.o., Fratarski d.o.o. i Castrum Pula 97 d.o.o., trgovačkom društvu Pula Sport d.o.o., po prvi put na dogovornoj osnovi socijalnih partnera, uređuju prava radnika, uvažavajući potrebu za osiguranjem uvjeta nesmetanog funkcioniranja i organizacijske prilagodbe društva kao i usklađivanja materijalnih prava radnika s porastom troškova života.

Kolektivnim ugovorom utvrđuje se povećanje osnovice za obračun plaće od 5,4 posto, odnosno sa 735,00 eura na 774,74 eura uz dodatno povećanje od 3 posto na iznos od 797,98 eura od 1. rujna 2024. godine.

Usklađeni su i povećani koeficijenti obračuna plaće radnih mjesta nižih stupnjeva složenosti u prosjeku za 4 do 15 posto, radi usklađivanja s porastom minimalne plaće i osiguravanja konkurentnosti pojedinih radnih mjesta na tržištu radne snage.

Osim navedenog, dogovorena je i isplata neoporezivih naknada u iznosima utvrđenim Pravilnikom o porezu na dohodak (prigodne nagrade-božićnice i regresa, dara djetetu do 15 godina starosti, jubilarne nagrade, jednokratne potpore za bolovanje, jednokratne potpore u slučaju smrti člana obitelji radnika, potpore zbog smrti radnika, potpore zbog invalidnosti radnika, dara u naravi), novčana nagrada za radne rezultate u iznosu od 54,00 eura, novčana paušalna naknada za podmirenje troškova prehrane od 3 eura dnevno kao i otpremnine radi odlaska u mirovinu od 3 do 7 prosječnih plaća isplaćenih u trgovačkom društvu. (iPress)