Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području Grada Vodnjana da upute svoje prijedloge kandidata za dodjelu nagrada, počasti i priznanja Grada Vodnjana sukladno Odluci o nagradi, počastima i priznanjima. Pravo predlaganja kandidata za navedena priznanja imaju i Gradsko vijeće, Odbor za nagrade, počasti i priznanja i Gradonačelnik.

Nagrade, priznanja i počasti Grada Vodnjana dodijeliti će se na Dan Grada Vodnjana 10. kolovoza 2024. godine pojedincima i pravnim osobama za naročite uspjehe, djela i postignute rezultate sa područja: gospodarstva, poljodjelstva, znanosti, kulture, tjelesne kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, obrane i sigurnosti, socijalne skrbi, zaštite okoliša, razvoja prijateljskih odnosa među ljudima i zajednica u zemlji i inozemstvu.

Kandidati se mogu predložiti za sljedeće nagrade, priznanja i počasti:

Nagrada Grada Vodnjana – dodjeljuje se istaknutim pojedincima, poduzećima, ustanovama, udrugama, postrojbama i drugim pravnim osobama za izuzetna dostignuća koja su osobito značajna za razvitak i ugled Grada Vodnjana

Povelja “Počasni građanin Grada Vodnjana” – dodjeljuje se pojedincima koji su svojim osobnim doprinosom zadužili Grad Vodnjan i njegove građane. Povelja se dodjeljuje osobi koja nema prebivalište na području Grada Vodnjana

Svečana povelja Grada Vodnjana – dodjeljuje se pojedincima i pravnim osobama za naročiti uspjeh u unapređivanju svih područja rada.

Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku s obveznim detaljnim obrazloženjem, Odboru za nagrade, počasti i priznanja Grada Vodnjana, najkasnije do 12. srpnja 2024. godine, na adresu GRAD VODNJAN - DIGNANO, 52215 Vodnjan, Trgovačka ulica 2 ili osobno u Pisarnici Grada sa naznakom "PRIJEDLOG ZA NAGRADU GRADA VODNJAN-DIGNANO". (iPress)