Korisnicima usluga komunalnog poduzeća Contrada iz Vodnjana od 1. srpnja 2024. godine odvoz miješanog komunalnog otpada obračunavat će se po novom cjeniku.

Novim cjenikom osigurava se obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša, a pritom osiguravajući javnost rada. Prijedlog cjenika bio je na javnom savjetovanju a potom je jedinica lokalne samouprave dostavila očitovanje i suglasnost na novi cjenik, poručili su iz Contrade.

Razlog povećanja cijena odvoza otpada direktna je posljedica povećanja operativnih troškova u cijelom sustavu gospodarenja otpadom uz direktnu poveznicu na troškove funkcioniranja ŽCGO Kaštijun.

Jedna od novina novog cjenika je uvođenje kriterija za umanjenje cijene javne usluge koje za cilj imaju poticati korisnike za ispravno postupanje s otpadom i u konačnici smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada. Ostvarivanjem popusta korisnici usluga mogu pozitivno utjecati na smanjenje ukupnog iznosa mjesečnog računa.

Popust mogu ostvariti i korisnici kućanstvo i korisnici nekućanstvo ovisno o kategoriji popusta.

Cjenik možete pogledati ili preuzeti na ovom linku. (iPress)