U nedjelju 16. lipnja 2024. godine na području Grada Vodnjan – Dignano održat će se izbori za mjesne odbore. Birališta će biti otvorena od 7.00 do 19.00 sati, a birači će, ovisno o mjestu prebivališta, birati članove vijeća 6 mjesnih odbora - Vodnjan Sjever, Vodnjan Zapad, Galižana, Peroj, Barbariga – Betiga – Mandriol i Gajana.

Mjesni odbori oblik su mjesne samouprave i imaju funkciju neposrednog odlučivanja građana u lokalnim poslovima. U svako vijeće mjesnih odbora bira se po pet članova, koji će među sobom izabrati predsjednika. Mandat im traje 4 godine.

Za MO Vodnjan sjever kandidirane su tri liste : HDZ-a (nositelj Predrag Demirović), IDS-a (nositelj Roger Juršić) te Kandidacijska lista grupe birača (nositeljica Iva Ruba Živković)

Za MO Vodnjan zapad kandidirane su tri liste: HDZ-a (nositelj Goran Kovačić), IDS-a (nositeljica Tea Cvek) i Kandidacijska lista grupe birače (nositelj Ivica Baraban).

Za MO Galižana kandidirana je samo lista IDS-a (nositelj Luca Moscarda).

Za MO Peroj kandidirana je samo Kandidacijska lista grupe birača (nositelj Nikola Škoko).

Za MO Barbariga – Betiga – Mandriol kandidirane su tri liste: HDZ-a (nositelj Kristian Zečević), IDS-a (nositelj Manuel Mošnja) i Kandidacijska lista grupe birača (nositelj Dalibor Britvić).

Za MO Gajana kandidirana je samo lista IDS-a (nositelj Marin Glavaš).

Na izborima pravo sudjelovati imaju birači koji imaju prebivalište na području Grada Vodnjan - Dignano, a biraju predstavnike onog mjesnog odbora na čijem području imaju prebivalište. Prema rješenju Izbornog povjerenstva, za izbore u nedjelju određena su 4 biračka mjesta.

Za birače s prebivalištem na području MO-a Peroj, kao i za one s područja MO-a Barbariga – Betiga – Mandriol određeno je biračko mjesto broj 1, koje se nalazi u Peroju, bivša mjesna zajednica na adresi Peroj 44.

Za područje MO-a Vodnjan sjever, kao i područje MO-a Gajana određeno je biračko mjesto broj 2 u Vodnjanu, Dom mladih na adresi Istarska 1.

Za područje MO-a Vodnjan zapad određeno je biračko mjesto (broj 3) u Vodnjanu, Zgrada Grada Vodnjan – Dignano, Sala za vjenčanja na adresi Narodni trg bb.

Za područje MO Galižana određeno je biračko mjesto broj 4 u Galižani, zgrada Mjesne zajednice, na adresi Michele della Vedova 67.

U slučaju da birači imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke zaključenog popisa birača dostavljenog na biračko mjesto, mogu na dan održavanja izbora dokazivati pravo na glasovanje potvrdom Matičnog ureda Pula-Pola, koji će tog dana raditi od 7:00 do 19:00 sati.

Mjesni odbori kroz svoj rad donose plan malih komunalnih akcija i utvrđuju prioritete u njihovoj realizaciji, sazivaju mjesne zborove građana, odlučuju o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u gradskom proračunu, surađuju s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane.

Mjesni odbori ujedno i predlažu Gradu program razvoja svog područja, rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih planova i drugih dokumenata prostornog planiranja, razvoj komunalne infrastrukture, mjere za unaprjeđenje okoliša i poboljšanja uvjeta života, imenovanja ulica i slično. (iPress)